[mrsorcerer:37787] တန္ဖိုးနည္းဖုန္း ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာန၏ တန္ဖိုးနည္းဖုန္း ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္ (အျပည့္အစံုေဖာ္ျပခ်က္)
====================================================================================

၁။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ပါမည္။

၂။ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းႏႈန္းမွာ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုခ ၃၀၀က်ပ္ ၾကိဳတင္ထည့္သြင္းျပီး မိုဘိုင္းဖုန္း SIM CARD တစ္ခုအတြက္ ၁၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။လစဥ္မိုဘိုင္းဖုန္း ၃၅၀၀၀၀ ကိုျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား သို႔ခြဲေ၀ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။စတင္ေရာင္းခ်သည့္မိုဘိုင္းဖုန္းအမ်ိဳးအစားမွာ CDMA 800 MHz စနစ္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးသာမက ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ပါ ဆက္သြယ္ေၿပာဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ေနာင္လမ်ားတြင္ GSM(2.75 G) WCDMA(3G) မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ျပီးေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္ကို ထပ္မံေၾကျငာပါမည္။

၄။ CDMA-800MHz စနစ္စက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ WCDMA 3G ဖုန္းမ်ားကိုႏႈန္းထားတူ ၁၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ၿပည္သူမ်ားသို႔ သက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္အမွန္တကယ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္ပါ သျဖင့္ဖုန္းကဒ္၀ယ္ယူထားသည့္ေန႔မွစ၍ ၁၅ရက္အတြင္း တယ္လီဖုန္း SIMCard တြင္ မူလထည့္သြင္းေပး ထားသည့္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုခ ၃၀၀ က်ပ္မကုန္မီ တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲသူသည္ အနည္းဆံုး ၅၀၀၀က်ပ္တန္ ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ျဖင့္ ေငြျဖည့္သံုးစြဲရပါမည္။ဖုန္းကဒ္အားအျခားသူတစ္ဦးဦးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းေရာင္းျချခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ၁၅ရက္အတြင္းအသံုးျပဳျခင္းမရွိပါက အဆိုပါဖုန္းကဒ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ လိုင္းပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။စက္တန္ဖိုး စက္တပ္ဆင္မႈတန္ဖိုး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တယ္လီဖုန္းေၿပာဆိုခမ်ားမွျပန္လည္စုစည္းေကာက္ခံရမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းမိုဘိုင္းဖုနး္မ်ားကိုလစဥ္ ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ျဖင့္ေျပာဆိုခ က်ပ္ ၂၅၀၀ အနည္းဆံုးသံုစြဲရန္ သတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ႏွစ္လျပည့္ေသာ္လည္းၾကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္မွ ၅၀၀၀က်ပ္အျပည့္မသံုးစြဲပါက အလိုအေလ်ာက္က်ပ္ ၅၀၀၀ျပည့္သည္အထိျဖတ္ေတာက္သြားပါမည္။တယ္လီဖုနး္ SIM ကဒ္တြင္ျဖည့္သြင္းထားေသာ ေငြကုန္ဆံုးျပီးေနာက္ ၁၅ရက္အတြင္း ေငြထပ္မံျဖည့္သြင္းျခင္းမရွိပါက အဆိုပါဖုန္းကဒ္သည္ အလိုအေလ်ာက္လိုင္းပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္အတူအျခားလိုင္စင္ရ ေအာ္ပေရတာမ်ားမွ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုး၇ွိျပည္သူမ်ား ဆက္သြယ္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔တပ္ဆင္ျပီးစီးပါက မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ် မရွိေတာ့ဘဲ လြတ္လပ္စြာေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.