[mrsorcerer:37972] မိတီၳလာေ၇ြဆုိင္ကိစၥျဖစ္၇ပ္မွန္ အပိုင္း(1)

ေရႊဆုိင္ပုိင္ရွင္ ညီမ မွ ေပးပုိ႔ပါသည္.

20.3.2013 မနက္9:00 နာ၇ီခန့္တြင္ မိတီၳလာျမိဳ့ ေစ်းအေ၇ွ့၇ပ္ နယူး၀ိန့္စိန္ေ၇ြဆုိင္တြင္ ကုိခင္ေမာင္၀င္း(46နွစ္)+မေအးေအးနုိင္(45နွစ္)လင္မယားနွစ္ဦးတုိ့သည္ ေ၇ြကလစ္ေ၇ာင္းမည္ေျပာသျဖင့္ တြက္ျကည့္၇ာ ဆုိင္၇ွင္ကေ၇ြေကာင္းလွ်င္ 1သိန္းခန့္၇မည္၊ ေ၇ြညံ့လွ်င္ 1သိန္းေအာက္၇မည္ ေျပာသည္၊ေ၇ြေ၇ာင္းသူမွေ၇ြ၇ည္စစ္ျကည့္၇န္ ေျပာေသာအခါနွစ္ဦးသေဘာတူ ေ၇ြ၇ည္စစ္ျကည့္၇န္ သေဘာတူခဲ့သည္၊မွတ္ေက်ာက္တင္ျကည့္ေသာအခါ ေ၇ြအ၇မ္းညံ့ေသာေျကာင့္ ေ၇ြကလစ္အူတုိင္မွ ပဲ့သြားခဲ့သည္၊ထု့ိေနာက္ကလစ္အား 8ေသာင္းက်ပ္၇မည္ဟုေျပာသည္၊ သို့ေသာ္အမတုိ့မေ၇ာင္းနုိင္လွ်င္ ေ၇ြကလစ္အားျပန္လည္ဆက္ေပးမည္ဟု ေျပလည္စြာေျပာဆုိခဲ့သည္၊ေ ေ၇ြလာေ၇ာင္းခ်သူ ကိုခင္ေမာင္၀င္းက "ဟဲ့ေကာင္မ ျပန္ဆက္ေပးလုိ့မ၇ဘူး လီးဘဲထင္တယ္" ဟုေျပာကာ ပုဆုိးတစ္ကြင္းလံုး လွန္ျပ၇ဳ္ ဆုိင္ေကာင္တာအား ၇ိုက္ခြဲျပီးဆုိင္၇ွင္အမ်ိဳးသမီး၏ ၇င္သားအားလွမ္း၇ဳ္ ဆြဲကာမဖြယ္မ၇ာျပဳလုပ္၇ဳ္ ၇ိုက္နွက္ေနစဥ္ ေ၇ြကလစ္ဆက္၇ဳ္ ျပန္လာေသာ ဆုိင္၇ွႈင္အမ်ိဳးသားနွင့္ အလုပ္သမားတုိ့သည္ ထုိျမင္ကြင္းအား ျမင္၇ဳ္ သူ့အမ်ိဳးသမီး၏ အ၇ွက္နွင့္အသက္အား ကာကြယ္၇န္ ခုခံလုိက္သည္။ အျဖစ္မွန္ကိုမသိေသာသူတုိ့သည္ ဆုိင္၇ွင္ကေ၇ြလာေ၇ာင္းခ်သူအား ၇ိုက္ေနသည္ဟု အျမင္မွားကာ စည္သူ၇ပ္ေန ဦးေက်ာ္ဦး၊ေစ်းအေ၇ွ့၇ပ္ေန ဦးေမာ္ျကီး+ေဒၚခင္စုိးစိုး၇ီ၊ဦးထြန္းထြန္းညြန့္+ေဒၚနွင္းနွင္း၇ီ(ေအာင္သ၇ဖူေ၇ြဆုိင္)၊မစုမိ (ျခေသ့္မင္းေ၇ြဆုိင္)၊ဦးျမေသာင္း+ေဒၚလွလွေဌး နွင့္သမီးျဖစ္သူ မလွလွဦး(ျမ၇တနာလွကမာၻေ၇ြဆုိင္)၊ေဒၚခင္စန္းနွင့္သမီးယမင္း(ျမတ္ယမင္းေ၇ြဆုိင္)၊ေဒၚစန္းစန္းတင့္(ထူး၇ဲ၇င့္ေ၇ြဆုိင္) ေဒၚလွလွ ေဒၚပိုးပိုး (ေစ်းတြင္းလက္ဖက္၇ည္ဆုိင္)၊ေစ်းတြင္းမွ ၇ွမ္းေခါက္ဆြဲဆုိင္ပိုင္၇ွင္အမ်ိဳးသမီးတုိ့က ျကိုတင္ျကံ၇ြယ္ျပီး ဦးေဆာင္ကာ "ကုလားဗမာလုပ္၇ေအာင္ လူေတြမျပန္ျကနဲ့၊ ကုလားဆိုင္ေတြငါတုိ့ မ်ိဳးျဖုတ္ျပစ္၇ေအာင္" ဟုေျပာဆုိျက၇ဳ္ လက္ခုပ္တီး၊ဖုန္းဆက္၇ဳ္ လူမ်ားလွမ္းေခၚျပီး လူစုကာ 15မိနစ္ခန့္အေတာအတြင္းလူဦးေ၇မွာ 500ခန့္မွ် ရွိလာေသာအခါ ဆုိင္ပိုင္၇ွင္နွင့္ အလုပ္သမားတစ္ဦးတုိ့သည္ ခဲမ်ားျဖင့္ျပစ္ေပါက္ေန၇ဳ္ အသက္အႏၱ၇ယ္ စုိး၇ိမ္၇ေသာေျကာင့္ ေျကာက္လန့္ေျခာက္ျခားကာ ဆုိင္မ်ားပိတ္ခဲ့ျပီး ၇ဲစခန္းသို့သြားခဲ့သည္၊ ထုိအခ်ိန္တြင္ပင္ ထုိလူ 3ေ၇ာက္အား အမွတ္(2) ၇ဲစခန္းမွ ခတၱ ထိန္းသိမ္းျပီး ေ၇ြကိစၥျပီးဆံုးခဲ့သည္။သို့ေသာ္ ဦးေမာ္ျကီး၊ဦးေက်ာ္ဦးနွႈင့္ေ၇ြဆုိင္တန္းမ်ားဦးေဆာင္ကာ လူဦးေ၇ 500ခန့္ကို "မင္းတုိ့ေတြမျပန္ျကနဲ့ဦး မင္းတုိ့ေနာက္မွာ ငါတုိ့၇ွိတယ္ ကုလားေတြမ်ိဳးျဖဳတ္ျပစ္၇မည္ဟု ျကိမ္း၀ါး၇ဳ္" ေသြးထုိးလွဳ့ံေဆာ္ေသာစ၇ားမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာေနျကသည္ ေ၇ြဆုိင္7ဆုိင္နွႈ့္ တုိက္မ်ား၊ေ၇ြမ်ားအား၀ိုင္း၀န္းလုယက္ ဖ်က္ဆီးျပစ္လုိက္ျကသည္၊မုဆလင္ ေ၇ြဆုိင္ပိုင္၇ွင္မ်ားသည္ မိမိတုိ့၏အသက္ကို မနဲလု၇ဳ္ ကိုလြတ္၇ုန္းကာ ထြက္ေျပးခဲ့၇သည္။ေ၇ြဆုိင္မ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ ေ၇ြ၊ေငြ၊ေက်ာက္မ်ား၊ေ၇ြထည္အေဟာင္းမ်ား စေသာ ေ၇ြဆုိင္နွင့္ပတ္သတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားနွင့္အုိးအိမ္ပ၇ိေဘာဂမ်ား အားလံုးဆံုး၇ွံးခဲ့၇သည္။ထုိကိစၥမ်ားသာမက ေနာက္ထက္မလုိလားအပ္ေသာျပသနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလွက္၇ွိပါသည္။မွတ္ခ်က္ မွတ္ခ်က္။     ။လာေ၇ာင္းေသာေ၇ြထည္သည္ နယူး၀ိန့္စိန္ေ၇ြဆုိင္မွ ၀ယ္ယူထားေသာေ၇ြထည္လံုး၀မဟုတ္ပါ။
ေ၇ြအ၇ည္အေသြးမွာေခါက္ခ်ိဳး၇ည္အဆင့္သာ၇ွိပါသည္ ဆုိလုိသည္မွာ ေ၇ြတစ္က်ပ္သားတြင္ ေ၇ြ၇ွစ္ပဲနွင့္ ေျကး+ေဘာ္တုိ့ ၇ွစ္ပဲ ခန့္ေပါင္းစပ္ထားေသာေ၇ြကိုဆုိလုိပါသည္။
လာေ၇ာင္းေသာ ကိုခင္ေမာင္၀င္းနွင့္ဇနီးက ေ၇ြ၇ည္ကိုလံုး၀စစ္ျကည့္၇န္လက္မခံ ေစ်းတြက္ျပီးမွေ၇ြ၇ည္စစ္ျကည့္၇န္ေျပာပါသည္။--

May Peace Be Upon You
Regards,
Ruby

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.