[mrsorcerer:37987] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ေကတုမတီ ေတာင္ငူျမိဳ႕ေဟာင္း သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/4/20
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ေကတုမတီ ေတာင္ငူျမိဳ႕ေဟာင္း သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္
To: lubo601@gmail.comသာသနာေတာ္ (၂၀၅၄) ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၈၇၂) တြင္ေဇယ်၀ၯတိုင္းႀကီး အတြင္း ၌ ေကတုမတီမင္းေနျပည္ေတာ္ႀကီးကို မင္း(၂၉)ဆက္ေျမာက္ မဟာသီရိေဇယ်သူရဘြဲ႕ခံ မင္းက်ီးညိဳမင္းတရားႀကီး တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေတာင္ငူမင္းဆက္ကို သ၀န္ႀကီးႏွင့္ သ၀န္ငယ္ညီေနာင္ႏွစ္ဦးက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မင္းစဥ္မင္းဆက္တို႔မွာ

၁။ သ၀န္ႀကီးမင္း (၆၄၁-၆၇၉)

ခေပါင္းေခ်ာင္းဖ်ားရွိေတာင္ကုန္းငယ္ေပၚတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ (၆၇၉)ခုႏွစ္တြင္ ျမတ္ေစာညီေနာင္ဘုရား၌ ညီသ၀န္ငယ္လုပ္ႀကံ၍ အနိစၥေရာက္သည္။

၂။ သ၀န္ငယ္မင္း (၆၇၉-၆၈၆)

ေတာင္ငူမင္းအျဖစ္အုပ္စိုးခဲ့၍ (၆၈၆)တြင္ ကြယ္လြန္သည္။

၃။ မင္းေစာနစ္ (၆၈၆-၆၈၇)

သ၀န္ငယ္၏မယားေစာစလာမွ ဖြားျမင္သည္။ အရြယ္မေရာက္ေသးသျဖင့္ မိခင္ေစာစလာရင္ခြင္ပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ေထာင္မွဴးကရင္ဘ က လုပ္ႀကံ၍ မင္းေစာနစ္ဆံုးသည္။

၄။ ေထာင္မွဴးကရင္ဘမင္း (၆၈၇-၇၀၄)

ထိုမင္းလက္ထက္စည္ကားသည္။ လက္႐ုံးေကာင္းသည္။ (၇၀၄)ခုႏွစ္တြင္ အနိစၥေရာက္သည္။

၅။ လက်္ာစၾကာမင္း (၇၀၄-၇၀၆)

ေထာင္မွဴးကရင္ဘ၏ သမက္ျဖစ္သည္။ (၇၀၆)တြင္ ညီေတာ္ေထာက္ေလွကား လုပ္ႀကံ၍ အနိစၥေရာက္သည္။

၆။ ေထာက္ေလွကားမင္း (၇၀၆-၇၀၈)

ေနာင္ေတာ္ကိုလုပ္ႀကံၿပီး ထီးနန္းဆက္ခံသည္။ (၇၀၈)ခုႏွစ္တြင္ သဂၤပါ(သိမ္ပကား)လုပ္ႀကံ၍ အနိစၥေရာက္သည္။

၇။ သိဂၤပါ(သိမ္ပကား) (၇၀၈-၇၂၉)

(၇၀၈)ခုႏွစ္တြင္ သိဂၤပါ(သိမ္ပကား)မင္း ေရလြဲငါးခ႐ုိင္ကိုထိုး၍ သံု႔ပန္းယူသည္။ (ငႏြယ္ကုန္း) လယ္ေ၀းအေနာက္တြင္ ငႏြယ္သားတို႔ကို ေနေစသည္။

၈။ ပ်ံခ်ီႀကီးမင္း (၇၂၉-၇၃၇)

သိဂၤပါမင္းလြန္ေသာ္ ပဲခူးတြင္ေနေသာ သားေတာ္ပ်ံခ်ီႀကီး မင္းျပဳ၍ (၇၃၇)တြင္ ပ်ံခ်ီႀကီး အနိစၥေရာက္သည္။

၉။ မြန္မင္း - မစိန္(မဲ့က်ိန္) (၇၃၇-ခုနစ္လသာ)

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ပ်ံခ်ီႀကီးမင္း လုပ္ႀကံခံရေသာအခါ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ေစာင့္ထားခဲ့ေသာ မြန္မစိန္ (မြန္ဘာသာ အသံုးမဲ့က်ိန္ ဟုဖတ္ရသည္) ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး မင္းျဖဴႏွင့္ ဖာပုပ်ံခ်ီႀကီး၏ သားသမက္စုကၠေတးတို႔က ေတာင္ငူကိုလုပ္ႀကံ၍ရလွ်င္ မြန္မင္းမစိန္ကိုသတ္၏။ မစိန္နန္းသက္ (၇)လမွ်သာရွိ၏။

၁၀။ ပ်ံခ်ီငယ္ (၇၃၇-၇၄၁)

ပ်ံခ်ီႀကီး၏သား ပ်ံခ်ီငယ္အမည္ႏွင့္ ထီးနန္းဆက္ခံ၏။ ထိုမင္းကား အလုပ္အႀကံမရွိ၊ အေပ်ာ္အပါးၾကဴး၏။ (၇၄၁) ခုႏွစ္တြင္ ေယာက္ဖ စုကၠေတးလုပ္ႀကံ၍ အနိစၥေရာက္သည္။

၁၁။ စုကၠေတးမင္း (၇၄၁-၇၄၅)

ထိုမင္းသည္ မြန္မင္း၊ ျမန္မာမင္းတို႔ႏွင့္ သင့္တင့္ေအာင္မက်င့္သျဖင့္ ၿမိဳ႕၊ရြာ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္၏။ (၇၄၅) ခု၌ မင္းေဖါင္းကားလုပ္ႀကံ၍ အနိစၥေရာက္၏။

၁၂။ မင္းေဖါင္းကား (တပါးမင္း) (၇၄၅-၇၅၉)

ပင္းယအေနာက္ေဖါင္းကားရြာတြင္ ေမြးဖြား၍ မင္းေဖါင္းကားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာေၾကာင့္ ေတာင္ငူစည္ကားသည္။ အင္း၀မင္းႀကီးစြာကိုလည္း ၫြတ္သည္။ မြန္မင္းတို႔ကိုလည္း သင့္တင့္ေအာင္ဆက္ဆံသည္။ ဘာသာေရးေကာင္းမႈမ်ားကိုလည္း အားသန္သည္။ ေတာင္ငူ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည္။ (၇၅၉)တြင္ အနိစၥေရာက္သည္။

၁၃။ မင္းေစာမင္း (ပထမ) (၇၅၉-၇၆၁)

မင္းေဖါင္းကားသားေတာ္ျဖစ္သည္။ မင္းမူ၍ (၂)ႏွစ္ရွိလွ်င္ အသက္ငယ္ရြယ္၍ ျပည္ရြာကို မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရာဟု အင္း၀မင္းႀကီးစြာက မင္းေနမိကို ဆင္ေျခာက္ဆယ္ႏွင့္ ေတာင္ငူကိုေပးသျဖင့္ မင္းေစာဦးနန္းက်သည္။ ရြာက်ေစာဦးဟု အမည္တြင္သည္။

၁၄။ မင္းေနမိ (တပါးမင္း) (၇၆၁-၇၇၀)

မင္းေနမိ ေတာင္ငူတြင္ မင္းျပဳသည္။ အင္း၀မင္း၏လက္ေအာက္ခံၿမိဳ႕စားမွ်သာ ျဖစ္သည္။

ေတာင္ငူတြင္ မင္းတစ္ႏွစ္လပ္သည္။ (၇၇၀-၇၇၁)

၁၅။ မင္းလက်္ာ (တပါးမင္း) (၇၇၁-၇၇၃)

အင္း၀မင္းေခါင္က မင္းေနမိကို ဖယ္ရွားၿပီး အထိန္းေတာ္ငခင္ညိဳကို လက်္ာႀကီးဟူေသာအမည္ျဖင့္ ေတာင္ငူတြင္ မင္းမူေစသည္။

၁၆။ စတုသခၤယာ (၇၇၃-၇၇၇)

အင္း၀ဘုရင္မင္းေခါင္က ေတာင္ငူကို စတုသခၤယာအားေပးသည္။ နန္းသက္ေလးႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။

၁၇။ သခၤယာငယ္ (၇၇၇-၇၈၀)

စတုသခၤယာလြန္ေသာ္ သားသခၤယာငယ္က ေတာင္ငူထီးနန္းဆက္ခံသည္။ (၇၈၀)တြင္ အေရွ႕ရွမ္းတို႔ လာေရာက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ က်ဆံုးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္က်သခၤယာဟုတြင္သည္။

ေတာင္ငူတြင္မင္းတစ္ႏွစ္လပ္သည္။ (၇၈၀-၇၈၁)

၁၈။ ပန္းေတာင္းမင္း (၇၈၁-၇၈၂)

၇၈၁ ခုတြင္ အင္း၀ဘုရင္မင္းေခါင္က ပန္းေတာင္းမင္းကို ေတာင္ငူ၌မင္းျပဳေစသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပန္းေတာင္းမင္းကိုႏႈတ္၍ မင္းသစ္ေစာလူးကို ပို႔ကာအုပ္ခ်ဳပ္ေစျပန္သည္။

၁၉။ ေစာလူးသခၤယာ (၇၈၂-၇၉၇)

အင္း၀မင္းေခါင္ႀကီးက ေစာလူးအား သခၤယာဘြဲ႕ႏွင့္ ေတာင္ငူကိုေပး၍ ေစာလူးသားေစာဦးကို ရန္ေနာင္ၿမိဳ႕အစားေပးသည္။ ေစာလူးသခၤယာလက္ထက္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕စည္ကားသည္။ ထိုမင္းသည္ ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳ၍ ေကာင္းမႈ၌ေမြ႕ေလ်ာ္၏။ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသည္။ ထိုမင္းတည္ခဲ့ေသာ ျမနႏၵာဘုရားသည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ ၁၀ မိုင္ခန္႔တြင္ သပၸါယ္စြာတည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ အင္း၀၊ မိုးညွင္းမင္းကို ျခားနား၍ အင္း၀၏လက္ေအာက္ခံဘ၀မွ ေတာင္ငူကို လြပ္လပ္ေစခဲ့သည္။ (၇၉၇) ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္ ဒရယ္ျပင္အရပ္မွာ ေတာကစားခိုက္ခဏခ်င္းနာ၍ ကြယ္လြန္ေတာ္မူသည္။

၂၀။ ဥဇနာမင္း (၇၉၇-၇၉၈)

ေစာလူးသခၤယာလြန္လွ်င္ သားမက္ေတာ္ ဥဇနာ ေတာင္ငူထီးနန္းကိုဆက္ခံသည္။ နန္းသက္တစ္ႏွစ္အၾကာ (၇၉၈)ခုတြင္ မြန္မင္းဥဇနာကို လွည့္ျဖားေခၚယူၿပီး ေတာင္ငူကို ေစာဦးအား အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေစသည္။

၂၁။ မင္းေစာဦး(ဒုတိယ) (၇၉၈-၈၀၂)

မင္းေစာဦးကား ေစာလူးသခၤယာသားရန္ေနာင္ၿမိဳ႕စားတည္း။ ေတာင္ငူထီးနန္းတြင္ စိုးစံ၍ (၄)ႏွစ္ရွိလွ်င္ နာမက်န္းျဖစ္ေနစဥ္ ၄င္း၏မယားႏွင့္ တရဖ်ားေပါင္း၍ လုပ္ႀကံေသာေၾကာင့္ မင္းေစာဦးေသသည္။

၂၂။ မင္းတရဖ်ား (တပါးမင္း) (၈၀၂-၈၀၇)

မင္းေစာဦးလြန္ေသာ္ တရဖ်ားေတာင္ငူထီးနန္းကိုရ၏။ (၈၀၇) ခုႏွစ္တြင္ ႐ုတ္တရက္အနိစၥေရာက္၏။

၂၃။ မင္းေခါင္ငယ္ (၈၀၇-၈၁၃)

မင္းတရဖ်ားလြန္ေသာ္ သားေတာ္အငယ္က မင္းေခါင္ငယ္အမည္ခံ၍ ေတာင္ငူထီးနန္းကို ဆက္ခံ၏။ (၈၁၃)တြင္ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္၏ ကၽြန္မ်ားလုပ္ႀကံ၍ေသသည္။

၂၄။ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ (တပါးမင္း) (၈၁၃-၈၂၀)

မင္းေခါင္ငယ္လြန္ေသာ္ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ထီးနန္းရသည္။ ထိုမင္းကား ဆိုးသြမ္းသည္။ သိကၡာကိုမေစာင့္စည္း၊ မိမိထင္ရာက်င့္တတ္သည္။ မိန္းမၾကဴးသည္။ ရတနာသံုးပါးကိုလည္း မ႐ုိေသ။ အမ်က္ေစာင္းမာန္ႀကီးသည္။ (၈၂၀) ျပည့္တြင္ ေစာလူးသခၤယာ၏ေျမး ငတန္စီဆိုသူက ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္၍ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ ေသေလသည္။

၂၅။ မင္းသီရိေဇယ်သူရ (တပါးမင္း) (၈၂၀-၈၂၈)

မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္လြန္ေသာ္ အင္း၀ထူပါ႐ုံဒါယကာမင္းတရားႀကီးက ေတာင္တြင္းၿမိဳ႕စား မင္းသီရိေဇယ်သူရအား ေတာင္ငူကိုေပး၏။ ထိုမင္းသည္ (၈၂၈)တြင္ ကြယ္လြန္ေလသည္။

၂၆။ လက်္ာဇလသႀကၤန္(မင္းေပးမင္း) (၈၂၈-၈၃၂)

ဤမင္းကား အတုလမိဖုရား၏ အထိန္းေတာ္မွ ဖြားျမင္ေသာသားတည္း။ လက်္ာဇလသႀကၤန္ဘြဲ႕ႏွင့္ ေျမထဲၿမိဳ႕ကိုစားေနရာမွ ေတာင္ငူကိုေပး၍ မင္းျပဳရသူျဖစ္၏။ ထိုမင္း၏ကိုယ္၌ေပြးစြဲေသာေၾကာင့္ မင္းေပြးမင္းဟုတြင္သည္။ (၈၃၂) ခုတြင္ အနိစၥေရာက္သည္။

၂၇။ စည္သူေက်ာ္ထင္ (တပါးမင္း) (၈၃၂-၈၄၃)

ဤမင္းကား ေညာင္ရမ္းႏွင့္ေတာင္ငူႏွစ္ၿမိဳ႕ကို စားရသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္၍ လူသတ္မ်ားသည္။ သားစားလည္းၾကဴးသည္။ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္၍ ေကာင္းမႈမ်ားလည္းျပဳသည္။

၂၈။ မင္းႀကီးစည္သူ (စည္သူငယ္) (၈၄၃-၈၄၇)

စည္သူေက်ာ္ထင္လြန္ေသာ္ သားေတာ္မင္းႀကီးစည္သူ ထီးနန္းဆက္ခံသည္။ (၈၄၇) တြင္ တူေတာ္ မင္းႀကီးညဳိလုပ္ႀကံ၍ အနိစၥေရာက္သည္။

၂၉။ မင္းႀကီးညိဳ (၈၄၇-၈၉၂)

ဦးရီးေတာ္ကို လုပ္ႀကံၿပီး ေတာင္ငူထီးနန္းကိုသိမ္းပိုက္သည္။ ဦးရီးေတာ္၏အိမ္ေနရာတြင္ စည္းခံုႀကီးဘုရားတည္ၿပီး ပုတ္ပဲေခ်ာင္း(ပန္းပဲေခ်ာင္း)အနီးတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ေဆာက္၍ ဦးရီးေတာ္၏သမီး စိုးမင္းကို မိဘုရားေျမာက္ကာစံသည္။ ထိုေနရာကို ျမ၀တီ (ျမရာ၀တီ) ဟု သမုတ္သည္။ ေတာင္ငူကိုကား မိမိ၏ခမည္းေတာ္မင္း မဟာသခၤယာကို ေပးအပ္သည္။ (၈၅၃) ခုတြင္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ႏွင့္ ခေပါင္းေခ်ာင္းဆံုရာ (ယခု ေလာကုတၱရာ)၌ ဒြါရ၀တီၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ေထာင္ကာစိုးစံသည္။ (၈၇၂)ခုတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သို႔ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ၿပီး ေကတုမတီ ဟု သမုတ္ေတာ္မူသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလွသည္။ ထိုမင္းသည္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီး၍ ဘာသာတရားႏွင့္ ေကာင္းမႈမ်ားလည္းျပဳလုပ္သည္။ (၈၉၂)ခုတြင္ နတ္ျပည္စံခဲ့သည္။ နံေတာ္မွာ ဗုဒၶဟူးသားတည္း။

၃၀။ တပင္ေရႊထီး (၈၉၂-၉၀၁)

တပင္ေရႊထီး ေကတုမတီ၌ နန္းစံသည္။ ခမည္းေတာ္မင္းႀကီးညိဳလြန္ေသာ္ သားေတာ္တပင္ေရႊထီး နန္းတက္သည္။ ဟံသာ၀တီျပည္ႏွင့္ အင္း၀လက္ေအာက္ခံနယ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ (၉၀၀) ခုတြင္ မင္းတရားေရႊထီးသည္ ဟံသာ၀တီသို႔ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္အတူ ေျပာင္းေရႊ႕စံေသာအခါ မိမိ၏ အထိန္းေတာ္ ဘုရင့္ေနာင္ခမည္းေတာ္ မင္းရဲသိခၤသူကို မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါးႏွင့္တကြ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ကို အပ္ႏွင္း၍ မင္းျပဳေစသည္။ မင္းတရားေရႊထီးသည္ ဟံသာ၀တီ ၌ (၉၀၀-၉၁၂) ခုႏွစ္အထိ နန္းစံေတာ္မူသည္။ (၉၁၂) ခုတြင္ မုတၱမအနီး၌ မြန္လူမ်ဳိးသမိန္ေစာထြတ္လုပ္ႀကံ၍ နတ္ျပည္စံရသည္။ ထိုမင္းသည္ ဘုန္းလက္႐ုံးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ္လည္း ေသရည္ေသရက္စြဲမက္၍ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ နံေတာ္ ဗုဒၶဟူးသားတည္း။

၃၁။ မင္းရဲသိခၤသူ (၉၀၀-၉၁၀)

(၉၀၁)ခုတြင္ မင္းအျဖစ္ကိုရၿပီး (၉၀၇)ခုတြင္ ျမစည္းခံုေစတီေတာ္ကို တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ (၉၁၀)တြင္ အနိစၥေရာက္ေလသည္။

၃၂။ ဘုရင္မင္းေခါင္ (၉၁၀-၉၁၂) ႏွင့္ (၉၁၄-၉၄၆)

မင္းရဲသိခၤသူလြန္ေသာ္ သားေတာ္မင္းရဲသီဟသူ (ဘုရင့္ေနာင္၏ညီေတာ္)ကို မင္းတရားေရႊထီးက မင္းေခါင္ဟူေသာဘြဲ႕ႏွင့္ ေတာင္ငူကို ႏွင္းအပ္ခဲ့သည္။ (၉၁၂) ခုတြင္ မင္းတရားေရႊထီး လုပ္ႀကံခံရေသာအခါ မင္းေခါင္သည္ ၿမိဳ႕ကိုပတ္၍ ေနာင္ေတာ္ဘုရင့္ေနာင္ကို ျခားနားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင့္ေနာင္ေတာင္ငူကိုတိုက္၍ရေသာအခါ ညီေတာ္မင္းေခါင္အားသည္းခံခြင့္လႊတ္၍ ေကာင္းစြာထားေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္မင္းျမတ္သည္ ေကတုမတီထီးနန္းတြင္ (၉၁၂-၉၁၃)ထိ စံေနေတာ္မူၿပီး လက္နက္ႏိုင္ငံထူေထာင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဟံသာ၀တီကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္၍ ဟံသာ၀တီသို႔ (၉၁၄)ခုတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕နန္းစံေသာအခါ ေကတုမတီထီးနန္းကို ညီေတာ္မင္းေခါင္အား ျပန္လည္အပ္ႏွင္းခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္သည္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရားကိုတည္ထားကိုကြယ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ (၉၄၆) ခုတြင္ မင္းေခါင္ အနိစၥေရာက္သည္။

၃၃။ ဘုရင့္ေနာင္ (၉၁၂-၉၁၃)

(၉၁၂ မွ ၉၁၃)ခုထိ ေကတုမတီ၌နန္းစံသည္။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ေတာင္ငူမင္းရဲသိခၤသူ၏သားေတာ္ႀကီးျဖစ္၍ ငယ္မည္မွာ ရွင္ရဲထြဋ္ျဖစ္သည္။ မင္းတရားေရႊထီး၏အမေတာ္ ခင္ခင္ႀကီး ၾကင္ယာေတာ္လည္းျဖစ္သည္။ မင္းတရားေရႊထီးေကတုမတီမွ ဟံသာ၀တီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕စံေတာ္မူေသာအခါ စစ္သူႀကီးအျဖစ္လုိက္ပါရသည့္အျပင္ ဘုရင္ေရႊထီးအားေနာင္ေတာ္ ေတာ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ဟု ေခၚသည္။ (၉၁၂)တြင္ မင္းတရားေရႊထီးလုပ္ႀကံခံရေသာအခါ ေတာင္ငူကို လက္နက္အင္အားစုစည္းၿပီး ႏိုင္ငံကိုျပန္လည္ထူေထာင္ရသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အေနာ္ရထာမင္းကဲ့သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ က်ယ္၀န္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္သည္။ ဧကရာဇ္မင္းတပါးအျဖစ္ထင္ရွားသည္။ မဏိပူရ ဇင္းမယ္ယိုးဒယားသီဟိုဠ္ကၽြန္းစသည္တို႔ကိုလည္း ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာဟူ၍လည္း ဘြဲ႕ခံရသည္။ ေတာင္ငူတြင္ စိုးစံစဥ္ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္ကို တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ မင္းစည္းစိမ္ ေကတုမတီတြင္ (၂) ႏွစ္၊ ဟံသာ၀တီတြင္ (၃၀)ႏွစ္၊ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္စံၿပီး (၉၄၃)ခုႏွစ္တြင္ ႐ုတ္တရက္ဖ်ားနာ၍ ဟံသာ၀တီထီးနန္း၌ နတ္ျပည္စံလြန္ေတာ္မူသည္။ ၄င္း၏ သခ်ၤဳ ိင္းဂူ ဟံသာ၀တီတြင္ရွိသည္။ နံေတာ္မွာ ဗုဒၶဟူးသားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမင္းကို ေတာင္ငူေရႊနန္းတည္မင္းဟု ေခၚသည္။

၃၄။ မင္းရဲသီဟသူ (ေတာင္ငူေရႊနန္းတည္မင္း) (၉၄၆-၉၇၁)

ဘုရင္မင္းေခါင္လြန္ေသာ္ သားေတာ္မင္းရဲသီဟသူ ဆက္ခံ၏။ ထိုမင္းလက္ထက္ ဟံသာ၀တီတြင္ ဘုရင့္ေနာင္၏သားေတာ္ႀကီး နႏၵဘုရင္ မင္းျပဳ၏။ ဟံသာ၀တီအေျခယိုင္ကာ လက္ေအာက္ခံမ်ား ပုန္ကန္ၾကသည္တြင္ ေတာင္ငူဘုရင္ မင္းရဲသီဟသူက ဟံသာ၀တီကိုတိုက္ခိုက္သိမ္းယူသည္။ မင္းက်ီးညိဳတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ နန္းေတာ္မွာ ေဟာင္းႏြမ္းၿပီျဖစ္၍ နန္းသစ္ျပန္လည္တည္ေတာ္မူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမင္းကို ေတာင္ငူေရႊနန္းတည္မင္းဟု ေခၚတြင္သည္။ (၉၇၁)ခုတြင္ နတ္ျပည္စံေတာ္မူသည္။

၃၅။ နတ္သွ်င္ေနာင္ (၉၇၁-၉၇၄)

ခမည္းေတာ္မင္းရဲသီဟသူ နတ္ျပည္စံေသာ္ သားေတာ္ နတ္သွ်င္ေနာင္ ေတာ္ငငူေရႊနန္းကိုဆက္ခံစိုးစံသည္။ ထိုမင္းသည္ ရတုကဗ်ာအစပ္အဆိုေကာင္းသည္။ ေစာင္းညင္းအတတ္လိမၼာသည္။ လက္႐ုံးေကာင္းသည္။ ယိုးဒယားစစ္ပြဲႏွင့္ ရွမ္းျပည္စစ္ပြဲတို႔၌ မင္းပြဲရသူျဖစ္သည္။ သကၠရာဇ္ (၉၇၂)တြင္ အင္း၀မင္းမဟာဓမၼရာဇာ (အေနာက္ဖက္လြန္မင္း) မင္းတရား ေတာင္ငူကို လာေရာက္တိုက္ခိုက္သည္။ အင္အားခ်င္းမမွ်သျဖင့္ နတ္သွ်င္ေနာင္အညံ့ခံရသည္။ နတ္သွ်င္ေနာင္ကို ဘုရင္အျဖစ္မွ နန္းခ်ၿပီး ၿမိဳ႕စားအျဖစ္ထားကာ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း အင္း၀သို႔ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ သံလွ်င္စား ေပၚတူဂီလူမ်ဳိး ဇြင္ကာကူသည္ (၉၇၄)ခုတြင္ ေကတုမတီကို လာေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီး နတ္သွ်င္ေနာင္ကိုေခၚေဆာင္သြားသည္။ အင္း၀မင္းၾကားလွ်င္ သံလွ်င္သို႔ခ်ီတက္လုပ္ႀကံေအာင္ျမင္ၿပီး နတ္သွ်င္ေနာင္ႏွင့္ ဇြင္ကာကူတို႔ကို ကြပ္မ်က္သည္။ နတ္သွ်င္ေနာင္ကို သံလွ်င္ေရာက္မင္းတရားဟူ၍ ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ သကၠရာဇ္ (၈၇၂)ခုႏွစ္မွစ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေကတုမတီေတာင္ငူၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ (၉၇၄) ခုႏွစ္အေရာက္ နန္းသက္ (၁၀၂) ႏွစ္တြင္ ေပၚတူဂီလူမ်ဳိးဇြင္ကာကူ၏တိုက္ခိုက္မီး႐ွဳိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေပေတာ့သတည္း။
credit:Unknown
Post By:Moekyashweco


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 4/21/2013 10:52:00 AM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.