ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ North Dagon Industrial Park   ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားနဲ႔ပဲ လုပ္ေနၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါျပီ၊ ကုမၸဏီမ်ား ေထာင္ထားေပမဲံ ႏိုင္ငံျခား Trading လုပ္ဖို႔ဆိုတာ လူတစ္စုကပဲ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားပါတယ္။ အခုေတာ့ ကုမၸဏီအေသးေတြလည္း Import/Export လုပ္ေနၾကပါျပီ။ ပြင့္လင္းျမင္သာ အစိုးရေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက လုပ္ရတာလြယ္ကူေပမဲ့၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား (ေအာက္ေျခ၊ ျမိဳ႔နယ္ဦးစီးမႈးရံုးမ်ား) မွာ လုပ္ရတာ အဆင္မေျပမႈ အနည္းအက်ဥ္းရွိပါတယ္။ လက္ေဆာင္မ်ားမ်ားရတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ဥပမာ ..ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ မီးသက္၊ လွ်ပ္စစ္ရံုး ..စသည္တို႔ကေတာ့ က ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ Import/Export လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ ကို လြယ္ကူေအာင္လုပ္ကိုင္ေပးပါတယ္။ ျမန္မာ့ျပည္ပေလဆိပ္ လ.၀.က၊ အေကာက္ခြန္ဌာနမ်ားမွာလည္း အလြန္လြယ္ကူ [...]

Read more of this post