ကမာပုုလဲ ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ က်ေနာ္၏ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေက်ာက္သင္ပုန္း အကြဲတခ်ပ္ရွိခဲ့၏။ ထို ... က်ေနာ္ မခြဲခဲ့ေသာ ေက်ာက္သင္ပုန္း အကြဲတခ်ပ္ေၾကာင့္ က်ေနာ့္ မုန္႔ဖိုးကေလးမ်ားအား မိုက္ေၾကးခြဲသူ အတန္းတူ ေက်ာင္းသားအား မ်က္ရည္ျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးဆက္ခဲ့ရ၏ တတန္း ေက်ာင္းသားအရြယ္ ျဖစ္၏။ သူ႔တြင္ တပည့္တပန္းမ်ား အလြန္ေပါမ်ားၿပီး က်ေနာ့္တြင္ သူငယ္ခ်င္းစစ္စစ္ တေယာက္တည္းသာရွိ၏ သူလည္း က်ေနာ့္လို မိုက္ေၾကးဆက္သေနရသူ ျဖစ္၏။ ဇီးေစ့ခၽြံခၽြံေပၚ ဒူးေထာက္ကာ မ်က္လံုးကုိ မွိတ္ခိုင္း၏ သားေရကြင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာကုိ ပစ္ေသာအခါ က်ေနာ္ ငို၏ ငိုေသာ က်ေနာ့္ကုိ ရယ္ခိုင္း၏ က်ေနာ္ ရယ္ရင္း ငိုရ၏ ... သို႔မဟုတ္ က်ေနာ္ ငိုရင္း ရယ္ရ၏ [...]

Read more of this post