"ငါသည္သာလွ်င္ ငါ့ဘဝ၏ ပဲ့ကုိင္ရွင္" ၀ီရသူ (မစုုိးရိမ္)၊ ဧျပီ ၆၊ ၂၀၁၃           ဦးပဥၥင္း ဝီရသူသည္ ၁၉၉၉-(၁၃၆၁)-ခုႏွစ္တြင္ေထရဝါဒတုိက္ပြဲ (ေထရဝါဒ ဒုိ႔တုိင္းျပည္) စာအုပ္ကုိ ေရးခဲ့ပါသည္။ ကမ႓ာေအး သာသနာေရးဌာနမွခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိ ခ်မေပးခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ထုတ္ေဝ ခဲ့ပါသည္။ ထုိစာအုပ္ေရးဖုိ႔တစ္စံုတရာ၏ တြန္းအားမပါသလုိ၊ ထုိစာအုပ္မထုတ္ေဝဖုိ႔ တားျမစ္မႈမ်ားကုိလည္းမလုိက္နာခဲ့ပါ။           ဤသုိ႔ျဖင့္ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္တြင္ ဦးဝိစိတၱဟူေသာရဟန္းဘြဲ႔အမည္မွ ဝီရသူ(မစုိးရိမ္)ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ ထင္ရွားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။           ၂၀၀၀-ခုႏွစ္တြင္ "ပရိယတၱိေရႊခ်ိန္ခြင္"စာအုပ္ေရးသားၿပီး၊ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္တြင္ စာမူတင္ပါသည္။တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ သည္အထိ စာမူခ်မေပးသည့္အခါ ၂၀၀၂-ခုႏွစ္တြင္"ပရိယတၱိေရႊခ်ိန္ခြင္"စာအုပ္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ထပ္မံထုတ္ေဝ လုိက္ျပန္ပါသည္။           ဤသုိ႔ျဖင့္ ဝီရသူ(မစုိးရိမ္)ဟူေသာ ကေလာင္အမည္ပုိမုိ ထင္ရွားလာခဲ့ပါသည္။           ႏွစ္အုပ္စလံုး တန္႔ၾကည့္ေတာင္ဝိပႆနာ အမွားေတာ္ပံုအေၾကာင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ [...]

Read more of this post