[mrsorcerer:37808] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/ အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/4/5
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/ အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
To: lubo601@gmail.com


11. PRESENT THE FIRST ITEM ( ပထမအခ်က္၊ ကိစၥ ကိုတင္ျပျခင္း)
Let's start by the beginning
Let's start by the very beginning. France is our top priority.
အစကေနပဲစလိုက္ၾကပါစို႔။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ(ေစ်းကြက္)ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဦးစားေပးျဖစ္ပါတယ္။
First things first
First things first. Now we'll discuss this week's problem.
ပထမကိစၥပထမေပါ့။ အခုဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ျပႆနာကိုေဆြးေႏြးၾကပါမယ္။
Item one
Item one in our agenda will be corporate responsibility.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲက ပထမအခ်က္က အသင္းအဖြဲ႕တာ၀န္၀တၱရားနဲ႔ ပတ္သက္တာျဖစ္ပါတယ္။

Point A
Point A is our relationship with the government.
ကအခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။
The opening issue
The opening issue today is worker benefits.
ဒီေန႔ အဖြင့္ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ ကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
12. PRESENT THE NEXT ITEM ( ေနာက္ထပ္ အခ်က္၊ ကိစၥ ကိုတင္ျပျခင္း)
Let's move onto
Let's move onto item two.
ဒုတိယအခ်က္ကို ဆက္သြားၾကပါစို႔။
We can now (discuss)
We can now discuss the next topic.
ေနာက္အေၾကာင္းအရာကို အခု ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါၿပီ။
We need to go on
We need to go on. Chapter B deals with economics.
ဆက္သြား(ေဆြးေႏြး)ဖို႔လိုပါတယ္။ အခန္း ခ သည္ ေဘာဂေဗဒ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
The next item
The next item on my list will only take a few minutes.
ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပမယ့္စာရင္းထဲက ေနာက္တစ္ခ်က္ဟာ မိနစ္အနည္းသာၾကာပါမယ္။
Shall we continue?
Shall we continue? The second subject concerns our own future.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္(ေဆြးေႏြး)ၾကမလား။ ဒုတိယေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂါတ္နဲ႔ဆိုင္ပါတယ္။
13. PRESENT EVIDENCE FORMALLY (သက္ေသသာဓကမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း)
I'd like you to see
I'd like you to see this graph.
လူႀကီးမင္းတို႔ကို ဒီဇယား(ဂရပ္) ေလးကို ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။
Let me show you
Let me show you our new product line.ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ ကို ျပပါရေစ။
Please observe
Please observe how the new design is more aerodynamic.
ဒီဇိုင္းအသစ္ဟာ ဘယ္လိုပိုၿပီး အယ္႐ိုဒိုင္းနမစ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေလ့လာအကဲခတ္ၾကည့္ပါ။
** Aerodynamics အယ္႐ိုဒိုင္နမစ္
၁။ ေလထဲ၌ ျဖတ္ သန္းေသာ အရာဝတၳဳေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေသာအားမ်ားကုိ ေလ့လာေသာ သိပၸံပညာရပ္။ အယ္႐ုိဒုိင္နမစ္ပညာ။ ၂။ အရာဝတၳဳ တစ္ခု၏ ေလတြင္ျဖတ္သန္းႏုိင္မႈ ဂုဏ္သတၱိ
If you watch
If you watch this video closely you'll see it was filmed lat year.
ဒီဗြီဒီယိုကို ေသခ်ာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မႏွစ္က႐ိုက္ကူးခဲ့တယ္ဆိုတာေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။
Have a look
Have a good look at this chart.
ဒီပံုစံကားခ်ပ္/ဇယားကြက္ ကို တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္လိုက္ပါ။
14. PRESENT EVIDENCE LESS FORMALLY (သက္ေသသာဓကမ်ားကို ပိုအရပ္သံုးဆန္စြာ ရွင္းလင္းျခင္း )
Look here
Just look over here. This is the new tractor.
ေဟာ့ဒီမွာၾကည့္။ ဒါလယ္ထြန္စက္အသစ္ေလ။
Can you see?
Can you see Joe? He's the third from the left.
ဂ်ိဳးကို ျမင္ရလား။ ဘယ္ဘက္ကေနရင္သံုးေယာက္ေျမာက္ေလ။
Watch this
Watch this scene. Can you spot our product in the background?
ဒီျပကြက္ကေလး ၾကည့္လိုက္။ ေနာက္ခံထဲမွာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ကို ရွာေတြ႕ႏိုင္လား။
We want you to see
We want you to see the difference from the old to the new edition.
ထုတ္ေ၀ျခင္း အသစ္နဲ႔အေဟာင္းၾကား ကြာျခားပံုကို ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္
Here you have
Here you have the first picture of my wedding.
ေဟာ့ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ့္မဂၤလာေဆာင္ရဲ႕ ပထမဆံုးဓါတ္ပံုပဲေပါ့။
ဇာနည္(MyWay!)


Read more: ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A834933&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz2PYl8xnTU


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 4/06/2013 09:08:00 AM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.