အိမ္ေဝး ေအာင္ဒင္၊ ဧျပီ ၆၊ ၂၀၁၃ ျပန္လာမယ္ အေမ… ဥဩညိဳ ေတးဆိုဖြဲ႕ လြမ္းတဲ့ ဒီေႏြ… ၊ အိပ္မက္မွာေလ ညေနခ်ိဳ ပန္းေတြပြင့္… မလြမ္းေကာင္းေပမည့္ ပန္းေက်ာင္းမွာ စာေတြသင္ဖို႕ အေမအိုိုိုရင္ခြင္နန္းကို ျမန္းဖို႕ေမွ်ာ္လင့္…။        ။   (၁၉၈၉ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက အင္းစိန္ေထာင္၊ အထူးတိုက္၊ အခန္း အမွတ္ ၁ ရဲ့ နံရံမွာ ေရးျခစ္ခဲ့တဲ့ကဗ်ာ၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၅ရက္ေန႕မွာ မင္းကိုႏိုင္ ေက်းဇူးနဲ႕ ျပန္လည္ရရွိပါတယ္ - ေအာင္ဒင္)

Read more of this post