ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၁၃ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္အခါက မူလတန္းဖတ္စာတြင္ "အားငယ္သူ အားေပးပါ၊ လဲေနသူ ထူေပးပါ" ဟူေသာ စာသားေလးအား မိဘျပည္သူမ်ား မွတ္မိၾကဦးမည္ထင္ပါသည္။ ထိုစာသားေလးအား ငယ္စဥ္ အခါက ေက်ာင္းဖတ္စာတစ္ခုအေနျဖင့္သာ အမွတ္တမဲ့ က်က္မွတ္ခဲ့ဖူးေပမဲ့ ယခုကဲ့သို႔ ပရဟိတလုပ္ငန္း မ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ေပးဆပ္ေနေသာအခါတြင္ ယင္းစာသားကေလးသည္ "ပရ ဟိတ" စိတ္ဓါတ္မ်ားေမြးဖြားေစရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ စာသားေလးျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္သေဘာ ေပါက္မိသည္။ ယခုအခါ ၄င္း "အားငယ္သူ အားေပးပါ၊ လဲေနသူ ထူေပးပါ" ဟူေသာ စာသားေလး၏ ေနာက္တြင္ "ထူေပးသူ အားေပးပါ" ဟူေသာ စာသားေလးတစ္ခုသည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၾကား ဆင့္ပြား၍ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေလသည္။ [...]

Read more of this post