ကမာပုုလဲ ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၁၃ ငွက္ တေကာင္ျဖစ္တယ္ ငွက္ေတြထဲက ငွက္တေကာင္ျဖစ္တယ္ ...။   ဒီငွက္ဟာ ကမၻာပတ္လာတဲ့ ငွက္ျဖစ္တယ္ ... ကမၻာပတ္လာေတာ့ ကမၻာ့ အနိဌာ႐ံုေတြ ေသြးပ်က္ နာက်ည္းဖြယ္ အျဖစ္သနစ္ေတြ သူ႔မ်က္၀န္းထဲ စြဲထင္ ကပ္ပါလာခဲ့တယ္ ...။   ဒီငွက္ဟာ ဘရြတ္ကလင္း တံတားေပၚျဖတ္ပ်ံေတာ့ ဒီငွက္ဟာ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသကုိ ျဖတ္ပ်ံခဲ့ ဒီငွက္ဟာ က်ဆံုးေနတဲ့ ပါရီၿမိဳ႕ႀကီးေပၚ ျဖတ္ပ်ံေတာ့ ဒီငွက္ဟာ ဟီ႐ိုရွီးမား ၿမိဳ႕ပ်က္ႀကီးေပၚ ျဖတ္ပ်ံေငးေမာ ဒီငွက္ဟာ ရတနာ ဂီရိကုိ ျဖတ္ပ်ံခဲ့ေတာ့ ဒီငွက္ဟာ ေသမင္းတမန္ မီးရထားသံလမ္းေပၚ တေထာက္နားခဲ့။   ဒီငွက္ဟာ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္ အသင္းႀကီးရဲ႕ သြားၾကားထိုးတံ ဒီငွက္ဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ အေျမွာင္မယား [...]

Read more of this post