ဆလိုင္းကီးလဲေအာမ္း ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၃ ဧရာ၀တီစာေစာင္တြင္ ျမတ္စုမြန္ ၂၀၁၃ ဧျပီ (၂၂) ေရးသားသည့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားစာေပ ျပန္လည္သင္ၾကား ခြင့္ ရေတာ့မည္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို ဖတ္ရသည္။   လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား စာေပကို ျပည္နယ္အစိုးရ အေထာက္အပ့ံ့ျဖင့္ တရား၀င္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ိဳးခ်င္း စာေပ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ထံမွ သတင္းရရွိသည္- ဆိုသည့္ သတင္းကေတာ့ မွန္ပါလိမ့္ မည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အစိုးရကိုသာ မွီခိုအားကိုးေနရျပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မိမိစာေပလုပ္ငန္းကို မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ မႏိုးၾကားႏိုင္ခဲ့ေခ်။ စီးပြါးေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ေပၚေပါက္လာသည့္ [...]

Read more of this post