သန္း၀င္းလႈိင္ ဧၿပီ ၈၊ ၂၀၁၃ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃၀၀ ေက်ာ္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔က အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ စိုးစံခဲ့ေသာ ေမာရိယမင္းဆက္၏ ပထမေျမာက္မင္းျဖစ္သည့္ အေသာကဘုရင့္ ဘိုးေတာ္ စႏၵဂုတ္မင္းအတြက္ ရည္႐ြယ္လ်က္ စာဏက် ေခၚ ေကာဋိလ်အမတ္ႀကီးသည္ "အတၱသွ်တၱရ" အမည္႐ွိ က်မ္းတစ္ေစာင္ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ ယင္းက်မ္းသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးပညာသမိုင္း၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေ႐ွးအက်ဆံုး ႏိုင္ငံေရးပညာက်မ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေနေလသည္။   အဆိုပါက်မ္းကို "စာဏက်နီတိ" ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ နီတိဆိုေသာ စကားမွာ "လမ္းညႊန္" အနက္ေဟာသည္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္သည္ဟူ၍လည္း ဆိုႏိုင္သည္။ "ေလာက ႆဟိတံေန တီတိနီတိ" ဆိုသည့္အတုိင္း "ေလာကႆ၊ ေလာကႀကီး၏ (၀ါ) လူအမ်ား၏ ဟိတံအက်ိဳးစီးပြားကို ေနတိ [...]

Read more of this post