ဆူပူလႈံေဆာ္သူမ်ားအျဖစ္ သံဃာေတာ္မ်ားကိုု စြပ္စြဲျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား မျပဳရန္ တုုိက္တြန္း မိုုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃၊ ဧျပီ ၅၊ ၂၀၁၃ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မိတၳိလာျမိဳ့တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္အခ်င္းမ်ားရာက စတင္ျပီး ဘာသာေရးအသြင္ ေဆာင္ေသာ အဓိကရုုဏ္းျဖစ္ပြားျပီး ျမိဳံနယ္မ်ားအႏွံ႔ လူစုုလူေ၀းမ်ားျဖင့္ ဆူပူမႈမ်ား၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ရာတြင္ အဆိုုပါ ဆူပူလႈံေဆာ္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက  လက္ရွိအာဏာပိုုင္အစုုိးရကိုု ေတာင္းဆိုုလ်က္ရွိသည္။ အစုုိးရကလည္း ဆူပူလႈံေဆာ္အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကိုု ေဖာ္ထုုတ္ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အတိအက် ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေသးေပ။ ထိုုျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုုရဲမင္းဦးကိုု အစိုုးရလုုံျခဳံေရးအဖြဲ႕႔က မတ္လ ၂၅ တြင္ ရန္ကုုန္ျမိဳ့တြင္ အေၾကာင္းတစုုံတရာ မျပဘဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း [...]

Read more of this post