ကာတြန္းေစာငိုု - ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာ ဘိုုးေတာ္စိန္ သင္ခန္းစာယူလိုုက္ျပီ ... သူတိုု႔ကေကာ ... ဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၁၃

Read more of this post