ေသာင္းညြန္႔ေအးဆီ ေရးတဲ့စာ မိုုးစဲေန၊ ဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ ေထာင္မွာ ငါး၀ါ ဘုန္းၾကီး တ၀ါ ျပည္ေျပး ကိုး၀ါ အခ်စ္ေရးမွာ တသံသရာ အ၀ိဇၨာ ပစၥယာ တဏွာ  တဏွာ ပစၥယာ ေ၀ဒနာ ေ၀ဒနာ ပစၥယာ ဘာညာဘာညာ ကဲ..နွစ္သံသရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္  မင္းကို ခ်စ္တယ္.. ေသာင္းညြန္႔ေအးကို ခ်စ္တယ္ သားၾကီး ၾကည္လင္ေအးကို ခ်စ္တယ္.. ေဟာဟို ပင္လယ္တေၾကာကို ပိုက္ေမွ်ာၿပီး ျပန္ခဲ့မယ္။ ။

Read more of this post