ကာတြန္း - ေအာင္ေမာ္ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၃ ကာတြန္းေအာင္ေမာ္၏ ေဖ့ဘုုတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။

Read more of this post