ေဇာ္ထက္ (ပ်ဥ္းမနား) ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၃ ေဆးလိပ္တိုု ေခြၽးသိပ္ဖိုု႔ဆိုု တစ္ခါေသာက္ ေသြးေၾကာပိတ္မွာေၾကာက္ ေတြးေတာစိတ္မွာေရာက္ မီးျခစ္ကေလး တေခ်ာက္ေခ်ာက္။   ။ (ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူ စာေပမိတ္ေဆြမ်ားသိုု႔)

Read more of this post