သန္း၀င္းလႈိင္ ဧၿပီ ၃၀၊ ၂၀၁၃  ျမန္မာ့ဂီတအေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ဆိုင္း၀ိုင္းအေၾကာင္း မပါ၍ မျဖစ္ေပ။ ဆိုင္း၀ိုင္းသည္ ျမန္မာ့ဂီတႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက ပါေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေ႐ွးျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ ထူးခၽြန္သူဆိုင္းဆရာမ်ားကို ဘြဲ႕မ်ားအပ္ႏွင္း၍ ႐ြာစားအရာပင္ ေပးခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အစိုးရယဥ္ေက်းမႈဌာနက ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္း၀ိုင္းဟူ၍ပင္ သီျခားတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းထားေလသည္။   ျမန္မာ့ဂီတေလာကတြင္ `ဆိုင္း၀ိုင္း´ ဟုဆိုရာ၌ ပတ္၀ိုင္း၊ ေၾကး၀ိုင္း၊ ပတ္မႀကီး၊ ႏွဲ၊ ၀ါးလက္ခုပ္ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ပတ္၀ိုင္းသည္ ဦးေဆာင္အခရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕က ဆုိင္း၀ိုင္းကို ပတ္၀ိုင္းဟူ၍ပင္ ေခၚၾကသည္။ ပတ္၀ိုင္းဆုိသည္မွာ ပတ္လံုးမ်ားကို ၀ိုင္းဖြဲ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပတ္၀ိုင္းတြင္ ပတ္လံုးေပါင္း ၁၉ လံုးမွ ၂၁ လံုးအထိ ပါ၀င္သည္။ ပတ္လံုးတို႔ကို [...]

Read more of this post