[mrsorcerer:38131] အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၾကီးထြားလာျခင္း အတြက္ သီရိလကၤာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ဆႏၵျပ

အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၾကီးထြားလာျခင္း အတြက္ သီရိလကၤာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ဆႏၵျပ
================
ဧျပီလ ၂၉ရက္ ၂၀၁၃
M-Media

သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုျမိဳ႕ေတာ္တြင္ တနဂၤေႏြက လူသုံးရာေက်ာ္ စုစည္းကာ ယခုလမ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တုိက္ခိုက္မႈလိႈင္းမ်ားကို ဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားပါ၀င္ကာ `သီရိလကၤာတြင္ အမုန္းတရား အတြက္ ေနရာမရိွ´ ဆိုသည့္ ပိုစတာမ်ားကိုင္ဆြဲခဲ့ၾကျပီး ဘာသာေရး အမွန္းပြားမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုုက္သည္။

"အစြန္းေရာက္ အုပ္စုေတြက လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈနဲ႕ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈေတြကို လႈံ႕ေဆာ္ေနၾကတယ္။ အခု သူတို႕ေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားေနၾကျပီး ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေျပာမယ့္ တားမယ့္သူ ဘယ္သူမွ မရိွၾကဘူး။"ဟု ဗုဒၶရဟန္းေတာ္ ဘေဒၵဂမ သမိထ ထိေရာမွ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။

"သူတို႕ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြက ဘာသာတရားေတြအၾကား ညီညြတ္မႈကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ထိခိုက္ေစပါတယ္"ဟု ဘုန္းဘုန္းက ဆက္မိန္႔သည္။

လူမႈေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ႏိုင္ငံတြင္းမွ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕ႏွစ္ခုျဖစ္ၾကေသာ ေဗာဓု ဗလ ေသနႏွင့္ ရ၀န ဗလယတို႕ကို ဗုဒၶဘာသာပြဲေတာ္ ေနာက္ဆုံးလအတြင္း ဟလလ္အသားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ မၾကာေသးမီက မြတ္စလင္မ္တို႕၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကို အစိုးရမွ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္ ေဆာ္ၾသ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အမည္တပ္ေျပာၾကားလိုက္ၾကသည္။

ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႕၏ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳရာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား အတြက္လည္း အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ဧ၀ံေဂလိ ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္ဆရာ Rohan de S. Ekanayake ႏွင့္ မြတ္စလင္ လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ Arshad Nizamdeeတို႕၏အဆိုအရ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္က အၾကိမ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ေဗာဓု ဗလ ေသနႏွင့္ ရ၀န ဗလယတို႕ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးမွ ဘာသာေရးအမုန္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို ျငင္းဆိုလိုက္ျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မြတ္စလင္မ္ အေျခခံ၀ါဒီ အဖြဲ႕မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးေနသာ အမည္မေဖာ္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားကို ထိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္း အတြက္ ျပန္အျပစ္တင္ၾကသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားက ေဗာဓု ဗလ ေသနအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ေတာင္ပိုင္းျပည္နုယ္ Mataraခရိုင္၌ မြတ္စလင္မ္ ဆန္႕က်င္ေရး လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မၾကေသးမီက တိုင္းျပည္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႕ခြန္းတစ္ခုတြင္ သမၼတ Mahinda Rajapaksaက သူ၏ အစုိးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြင္း လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူမ်ားစုၾကီးကို အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္သည္။

"သီရိလကၤာဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးနဲ႕ လြတ္လပ္မႈမ်ားရိွပါတယ္"ဟု သမၼတမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဆင္ဟာလီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သီရိလကၤာ၏ သန္း ၂၀ လူဦးေရတြင္ ေလးပုံသုံးပုံခန္႕ရိွျပီး မြတ္စင္လင္မ်ားမွာ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕သာလွ်င္ ပါ၀င္သည္။

Ref: www.ucanews.com
Photo: အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၾကီးထြားလာျခင္း အတြက္ သီရိလကၤာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အဖြဲ႕မ်ားမွ  ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ဆႏၵျပ  ================  ဧျပီလ ၂၉ရက္ ၂၀၁၃  M-Media    သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုျမိဳ႕ေတာ္တြင္ တနဂၤေႏြက လူသုံးရာေက်ာ္ စုစည္းကာ ယခုလမ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တုိက္ခိုက္မႈလိႈင္းမ်ားကို ဆန္႕က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။    ဆႏၵျပသူမ်ားတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားပါ၀င္ကာ `သီရိလကၤာတြင္ အမုန္းတရား အတြက္ ေနရာမရိွ´ ဆိုသည့္ ပိုစတာမ်ားကိုင္ဆြဲခဲ့ၾကျပီး ဘာသာေရး အမွန္းပြားမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုုက္သည္။

မန္မာျပည္တြင္းေနထိုင္သည့္ မြတ္စလင္မ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ဖို႔ အင္ဒိုနီးရွားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃) ရက္ | Ref; RB News

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ျမင္ကြင္း
အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ၿမဳိ႕ေတာ္ဂ်ကာတာတြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံသား
၄၀၀၀ ေက်ာ္ စုေ၀း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၊ ကမန္မ်ားႏွင့္
ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ေနျခင္း
မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖို႔ ဂ်ကာတာၿမဳိ႕ရွိ ျမန္မာသံရုံးအနီးတြင္
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ားရွိသလုိ ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ရန္ ၾကံစည္သူဟု ယူဆရသူ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ အဆပ္ ႏွင့္ အိုဗိုင္ တို႔ႏွစ္ဦးအား လက္လုပ္ ေရပိုက္ဗုံး ၅ ခုဟု ယူဆရသည့္ အ၀တ္ထုပ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ရတယ္လို႔ အင္ဒိုနီးရွားအေျခစိုက္ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။

ယခုလို ေပၚေပါက္လာတဲ့အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္
ျပည္တြင္းရွိ မြတ္စလင္မ္မ်ားအား ထပ္မံ၍ ရန္ညႇိဳးဖြဲ႕ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္
သတ္ျဖတ္ေနအံုးမည္ဆိုပါ မြတ္စလင္မ္ကမာၻႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကား
ျပႆနာမ်ား ေရရွည္ေနအံုးမွာျဖစ္လို႔ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားအား
စာနာေသာအားျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားအား
ရပ္တန္႔သင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦး၏
ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကား၍ အင္ဒိုနီးရွားဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာ
တစ္ခုမွာလည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အလင္းမ်က္၀န္းမီဒီယာသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမလ္ teol.media@gmail.com

ရမည္းသင္ျမိဳ႕ ဗမက ရပ္ကြက္ရွိ ေရႊဘံုသာဗလီအား မီးကြင္းပစ္ခံရ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂) ရက္ | ရင္ဖြင့္လႊာ

ဤက႑သို႔ အလင္းမ်က္၀န္းပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္
မိမိရင္တြင္းရွိ ခံစားခ်က္မ်ားအား ေပးပို႔၍
အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ပါၿပီ။
ရမည္းသင္းျမိဳ႕ ဗမက ရပ္ကြက္ရွိ ေရႊဘုံသာဗလီအား ၁-၅-၂၀၁၃ ညပိုင္းတြင္ ဆုိင္ကယ္သုံးစီးျဖင့္ လာေရာက္ မီးကြင္းပစ္ရာ အုတ္တံတုိင္းေပၚတြင္ အနည္းငယ္ မီးေလာင္သြားပါသည္။

ရမည္းသင္းျမိဳ႕ေန မြတ္စလင္မ္ အမ်ားစုကေတာ့ စုိးရိမ္ေနၾကရပါတယ္။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ခင္ဗ်ာ ယခုလုိမင္းမဲ့စရုိက္ လုပ္ေနတာကုိ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနေတာ့မွာလား ?

969 အဖြဲ႕အားဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ မလုပ္ေတာ့ဘူလား ?

အသက္ဆက္ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပန္ခုခံတဲ့ မြတ္စလင္မ္ေတြကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈ႕ေတြ လုပ္ေနတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ ဘယ္သူေတြအတြက္လဲ ?

ေပးပိို႔သူ » Chit Chit

ေျမႇာက္ေပးတိုင္း လိုက္လုပ္ေနေသာ ရွဴးတိုက္တိုင္း လိုက္ကိုက္ေနတဲ့ ေခြးေတြလို မျဖစ္ပါေစနဲ႔

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁) ရက္ | TEOL 

ဤက႑သို႔ အလင္းမ်က္၀န္းပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္
မိမိရင္တြင္းရွိ ခံစားခ်က္မ်ားအား ေပးပို႔၍
အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ပါၿပီ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာမွ ဘာသာေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္ၾကတာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာလဲ ဘာသာေပါင္းစံု
စုေပါင္းေနထိုင္ၾကတာပါဘဲ။

ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အလြန္ေအာက္တန္းက်တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြေမြးျပီး ဘာသာေရးကို အေျခခံတဲ့ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္မူေတြ ဖန္တီးၾက၊ လူနည္းစုကို အင္အားႀကီးတဲ့ အမ်ားစုက သတ္ျဖတ္ တိုက္ခိုက္ၿပီး ဥစၥာေတြ လုယက္ဖ်က္ဆီးမီးရိႈ႕ၾကနဲ႔ အရွက္အေၾကာက္ကင္းမဲ့ ေနၾကတယ္။

ပိုၿပီးရွက္ဖို ့ေကာင္းတာက သတၱိေၾကာင္သူေတြလုိ႔ဘဲ ေျပာရမလား၊ လူနဲစုျဖစ္တဲ မြတ္စလင္မ္ကိုဘဲ သူတို ့လုပ္ရဲတာပါလားဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာက အသိဆံုးပါ။

တစ္ခါလာလည္း မြတ္စလင္မ္ မေကာင္းေၾကာင္းေတြေရး၊ ဝါဒေတြျဖန္၊့
ျပသနာလုပ္ျပီး မြတ္စလင္မ္ေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တာ ဒီတႏွစ္ထဲ
မဟုတ္ပါဘူး အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားေနျပီ။

ၾကီးနိုင္ငယ္ညႇင္းဝါဒသမားဆိုတာ သတၱိနည္းသူကို ေျပာခ်င္တာပါ။ ဥပမာ ဆိုၾကပါစို႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဗုဒၺဘာသာျပီရင္ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ေတြဟာ လူဦးေရအမ်ားဆံုးဘဲ၊ ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၾကည့္လုိက္ပါ တိုင္းရင္းသား ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္ေတြထက္ မ်ားတာသိၾကတယ္ေလ။

ဒါတင္ဘယ္ကမလဲ တိုင္းရင္းသားခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တိုင္းဟာ ျပည္နယ္တိုင္းမွာ ခိုင္မာတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြ ကိုယ္စီလဲရွိၾကတယ္။ ( ဥပမာေျပာခ်င္တာပါ ) ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြကို ရန္စရဲသလား? မြတ္စလင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္သလုိ လုပ္ရဲမလား? ဘယ္လုပ္ရဲမလဲ၊ အတုန္းအရုုန္းေသကုန္ၾကမွာေပါ့။ မ်ိဳျပဳတ္သြားမွာကို ေၾကာက္တယ္ေလ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၺဘာသာကလြဲလို႔ တျခားဘာသာဝင္ေတြ မရွိရဘူးလုိ႔ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္နဲ႔ မြတ္စလင္မ္ကလဲ မၾကာခင္ မိတ္ေဆြ မဟာမိတ္ေတြ ျဖစ္လာေတာ့မွာေပါ့။

အားႏြဲ႕သူကိုမွ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်တာဟာ ( လူသား ဝါဒမဟုတ္ပါဘူး ) ( ဗုဒၶဝါဒလဲ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး )
ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ( တိရိစာၦန္ဝါဒ ) ပါပဲ။

ျမန္မာဆိုတာ ကမာၻကသိေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္ သိပ္ခါရွိရွိ လုပ္ၾကစမ္းပါ။ ခုေတာ့ျဖင့္ ကိုယ္ဘာသာ သာသနာကိုလဲ မေထာက္တဲ့အျပင္ ေမွးမွိန္ေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ ဘာေကာင္းတာရွိေသးလဲ?

ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္တန္႔သင့္ျပီ။ ေျမႇာက္ေပးတိုင္း လုိက္လုပ္ေနေသာ ရွဴးတိုက္တိုင္း လိုက္ကိုက္တဲ့ ေခြးေတြလို မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ေျပာပါရေစ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္သမားတို႔ေရ………….

ေပးပို႔သူ » အလင္းေရာင္

969 ဂိုဏ္းကလိုလို အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ေၾကးစားလူမိုက္ေတြလိုလို ရမ္းကားေနလို႔ ထိန္းသိမ္းေပးပါ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁) ရက္ | မ်က္၀န္းရင္ဖြင့္လႊာ

ဤက႑သို႔
အလင္းမ်က္၀န္းပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္
မိမိရင္တြင္းရွိ ခံစားခ်က္မ်ားအား ေပးပို႔၍
အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ပါၿပီ။
အခုတေလာ မႏၲေလးျမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ျမိဳ႕နယ္ ကံရြာမွာ ညည အရက္မူးျပီး ဆူပူေသာင္းက်န္းသူမ်ား တေန႔တျခား မ်ားမ်ား လာပါတယ္။
 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆိုသူမွာလဲ မသိခ်င္ေယာင္ မၾကားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေဆာင္ျပီး အိပ္ေနပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ပဲ တႏိုင္ငံလံုးကို အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ကူးစက္ေတာ့မွာလား ဆိုတာကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေမးခ်င္ပါတယ္။

အရက္မူးျပီး ဆူပူေသာင္းက်န္သူေတြက သူတို႔ကိုသူတို႔ 969 ဂိုဏ္းကလိုလို၊ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကးစား လူမိုက္ေတြလိုလို လုပ္ၿပီး လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး ေပၚတင္ ရမ္းကားေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ခ်မ္းျသာစည္ျမိဳ႕နယ္ေလးကို ထိန္းသိမ္း ေပးၾကပါအံုးလို႔ အလင္းမ်က္၀န္း မီဒီယာမွတဆင့္ အသိေပး ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေပးပို႔သူ » ဘီလက္ဖ္

ဒယ္အိုး တရားေဟာေနသည္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂) ရက္ | ရင္ဖြင့္လႊာ

ဤက႑သို႔ အလင္းမ်က္၀န္းပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိရင္တြင္းရွိ
ခံစားခ်က္မ်ားအား ေပးပို႔၍ အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ပါၿပီ။
ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ လယ္တီစံေက်ာင္းမွာ ၀ီရသူ၏ သစၥာခံ ဒယ္အိုးဆရာေတာ္မွ တရားေဟာေနပါသည္။ ( ႏွစ္ရက္ခန္ ့ရိွပါျပီ။)

ျမိဳ႕ေပၚတင္မကပါ   အနီးတ၀ိုက္မွ ေက်းရြာ မ်ားအထိ အပို ့အၾကိဳမ်ားကို ကားမ်ားျဖင့္ အၾကီးအက်ယ္ျပဳ လုပ္ေနပါသည္။ ပ်ဥ္းမနားတြင္ထိုကဲ့သို ့ တရားပြဲမ်ား မၾကံဳဖူးပါ။

အေက်ာ္အေမာ္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ တရားပြဲမ်ား
နွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို ့ အင္တိုက္အားတိုက္မေတြ႕ရပါ။ ယခုေသာ္ကား သာသနာ့အလံတင္ ကားမ်ားမွာ ေျခခ်င္းလိမ္၍ အားၾကိဳး မာန္တက္ ေက်းရြာလူထုကိုပါ အၾကိဳ အပို ့လုပ္ေနပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၏ ေအးျမေသာတရားမ်ားကို ေဟာၾကားလွ်င္ ျပႆနာမရွိပါ။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ဘာသာတစ္ခုကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားေသာ တရားမ်ားေဟာလွ်င္ ျပႆနာရွိႏိုင္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္မနားျမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရွိစြာျဖင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကူညီရိုင္းပင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ၀ီရသူ၏ တပည့္ ဒယ္အိုး၏ အၾကမ္းဖက္ တရားမ်ားေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႕၏ သာယာေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေလး ပ်က္စီး၊ ထိခိုက္မွာကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ က်ေနာ္ႏွင့္အတူ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေနထိုင္လာေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား အေျခအေနကို သိရွိေစရန္ အလင္းမ်က္၀န္းမီဒီယာမွ တဆင့္ ရင္ဖြင့္ လိုက္ပါတယ္။
ေပးပို႔သူ » Aung Za Mu Thit Sar

--

May Peace Be Upon You
Regards,
Ruby

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.