[mrsorcerer:38195] ၾကားဖူးနား၀ျဖင့္ မုန္းတီး၍ အၾကမ္းဖက္ေနတာကို ရပ္တံ့ေပးပါ

ၾကားဖူးနား၀ျဖင့္ မုန္းတီး၍ အၾကမ္းဖက္ေနတာကို ရပ္တံ့ေပးပါ

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္ | TEOL

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ္မုန္းတီးေရး ေရခ်ိန္ ျမင့္သထက္ ျမင့္လာေနသည္။
ယခင့္ယခင္က မြတ္စလင္မ္မုန္းတီးေရး စာေပမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ
အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျဖန္ေ၀ လႈံ႕ေဆာ္ေနေၾကာင္း ၾကားဖူးေသာ္
လည္း ကိုယ္တိုင္ မေတြ႕ဘူး မျမင္ဘူးခဲ့။

အင္တာနက္ေခတ္စားလာေသာ ယခုေခတ္သယမတြင္ မြတ္စလင္မ္ျပည္သူမ်ား
အား ပုတ္ခတ္ေရးသားေသာ အီးေမးလ္မ်ား၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊
ေကာ္မန္႔မ်ားကုိ ေန႔စဥ္လိုလို ျမင္ေန ၾကားေနရသည္။

ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ျပည္သူ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ျပည္သူမ်ားကို ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ေမးခ်င္သည္။ ေမးခြန္းမ်ား မေမးခင္ က်ေနာ့္အေၾကာင္း ေျပာပါမည္။
က်ေနာ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေမြးဖြားေသာ ျမန္မာျပည္သား တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ မေန႔တေန႔ကမွ ျမန္မာျပည္သို႔
တိုင္းတစ္ပါးမွ ၀င္ေရာက္လာသူမဟုတ္။ အိႏိၵယမွ ေရြ႕ေျပာင္း ၀င္ေရာက္လာေသာ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားသည္မဟုတ္။

အဘိုးအဘြားမဆို သူတို႔၏ မိဘမ်ားပင္ ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္သည္ ျမန္မာ့ေျမေပၚေမြး ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ႀကီး ျမန္မာေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္၍ ဗမာစကားေျပာသည္။ ဗမာစာပဲတတ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္
ေမြးဖြားႀကီးျပင္းသည့္အတြက္ ျမန္မာလို၀တ္သည္၊ ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္သည္။
ျမန္မာျပည္သည္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးသည္ ကိုယ့္လူမ်ိဳးဟုခံယူသည္။
ကုလားစကားဟုေခၚေသာ ေတာင္အာရွစကားမ်ားမတတ္။ ေရးလည္း
မေရးတတ္။ ဖတ္လည္းမတတ္ပါ။ အိႏၵိယလည္း မေရာက္ဖူး၊ ေဆြမ်ိဳးလည္းမရွိ။
အိႏိၵယႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးသည္ က်ေနာ္နဲ႔လည္း မဆိုင္ပါ။ ျမန္မာျပည္သာလွ်င္
က်ေနာ့္ အမိေျမျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္သည္။

ဆင္းရဲတြင္းမွလြတ္ေျမာက္ေစလိုသည္။ ရပ္ကြက္ထဲမွ ဗုဒၶဘာသာျပည္သူမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသြားတာႏွင့္ ဗလီသြားတာပဲကြာသည္။ က်န္တာကေတာ့ ေနပူလည္း အတူတူ။ မိုးရြာလည္း အတူတူ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လည္း အတူတူ။ လုပ္အားေပးသြားရလည္း အတူတူျဖစ္သည္။

ရပ္ကြက္ထဲ မီးပ်က္လွ်င္ က်ေနာ့္အိမ္တစ္အိမ္တည္းကြက္ျပီး လွ်ပ္စစ္မီးမလင္းသကဲ့သို ့ေႏြရာသီေရရွားလွ်င္လည္း က်ေနာ့္အိမ္ေရတြင္း တစ္တြင္းတည္းကြက္ျပီး ေရမထြက္ပါ။

စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ တိုင္းျပည္တြင္ က်ေနာ့္တစ္အိမ္တည္း အခြင့္အေရးထူးေတြမရပါ။ ဘုရားစူးမိုးႀကိဳးပစ္ အစၥလာမ္သာလွ်င္ မွန္ကန္ျပီး တျခားဘာသာေတြ မွားသည္ဟု တခါကမွ မေျပာဖူး။ ယံုလည္း မယံုၾကည္ပါ။ က်ေနာ့္မိသားစုႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာအေၾကာင္း စည္းရုံုး၀ါဒျဖန္႔ေနသူမ်ား မရွိပါ။ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာကို ေစာ္ကားျပီး အစၥလာမ္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနသူမ်ား မေတြ႕ရပါ။

ဘာသာတိုင္း သူ႔အယူအဆႏွင့္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားဘာသာမ်ားကို
ေလးစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ေနထိုင္ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ႕ရႈရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာေပါက္ေအာင္
ေျပာေနသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အမ်ားနည္းတူ ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ကုလားဟုေခၚကာ ႏွိမ့္ခ်ေနမႈမ်ားကို ရပ္တံ့ေပးရန္
ေတာင္းဆိုေနသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ဘာသာမတူသူမ်ားအၾကား နားလည္မႈရေစရန္၊ အမုန္းတရားမပြားေစရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ား လိုလားေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ က်ေနာ္အပါအ၀င္ က်ေနာ့္မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ သိကြ်မ္းရေသာ မြတ္စလင္မ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲတြင္ ရွင္ေဂါတမ၊ ဗုဒၶသာသနာ၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ မယ္သီလရွင္မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ႏႈတ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားေနသူမ်ား မရွိပါ။

ဗုဒၶအမည္ခံ ႏိုက္ကလပ္မ်ား၊ Rude Buddha ကဲ့သို ့ ရုပ္ရွင္မ်ားကိုပင္ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ယူဆသူမ်ား၊ စိတ္မေကာင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားကိုပင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရိွပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ျပည္သူမ်ားအား အေမႏွမမ်ားကိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နစ္နာေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေစာ္ကားေနသည္ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြ႔ရသည္။

ဘိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ပါသည္ဆိုသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားပင္ ရိုင္းရိုင္းပ်ပ် စကားလံုး ရင့္ရင့္သီးသီးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ျပည္သူမ်ားအား လူျမင္သူထင္ ဆဲဆိုေနၾကသည္။

ဤမွ်မက ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးသူမ်ားက တရားဥပေဒကင္းစြာ ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကသည္ကို ၀မ္းသာအားရ အားေပးအားေျမာက္ျပဳ ေရသားေျပာဆိုေနၾကသည္။

ေျပာဆိုေနၾကသည္မ်ားထဲတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားျဖင့္ အျပဳသေဘာေျပာဆိုသည္ မဟုတ္ဘဲ စိတ္အထင္ျဖင့္ ဘာသာစြဲျဖင့္ အမုန္းတရားသက္သက္ျဖင့္ ေျပာဆိုေနေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ေနရသည္။

အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ မြတ္စလင္မ္အေၾကာင္းမဆိုႏွင့္ မြတ္စလင္မ္ မိတ္ေဆြ (သို႔) အိမ္ႏွီးခ်င္း (သို႔) အသိတေယာက္မွ မရွိေပ။ ၾကားဖူးနား၀ျဖင့္ အမုန္းတရားပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္ ျပည္သူမ်ားအား မုန္းတီးေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာ ျပည္သူမ်ားသို ့ေမးခြန္းမ်ား ေမးခ်င္သည္။
  1. သင့္တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ သူငယ္ခ်င္း (သို ့) အသိရွိပါသလား..? သင္ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးပါသလဲ..?
  2. သင့္ကို သူက ဗုဒၶဘာသာသည္ မွားေနျပီး အစၥလာမ္ဘာသာသာလွွ်င္ မွန္သည္ဟု စည္းရုံုးဖူးပါသလား..?
  3. ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဗုဒၶသံဃာေတာ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို သင္သိေသာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တဦးဦးက ကုိယ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ စကားလံုးအေရးအသားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေစာ္ကားဖူးပါသလား..?
  4. သင္လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လို႔ဆိုကာ လ်စ္လ်ဴရႈ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရဖူးပါသလား..?

က်ေနာ္ႀကီးျပင္းလာသည့္ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ အျခားဘာသာကို ေစာ္ကား စည္းရုံးေနသည့္ လူမ်ားမရွိပါ။ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈမရွိပါ။ က်ေနာ္ လိပ္ျပာသန္႔သည္။ အကယ္၍ စာဖတ္သူသည္ ကိုယ္တိုင္ ေစာ္ကားခံရဖူးလွ်င္ ျဖစ္စဥ္အခ်က္အလက္ျဖင့္ က်ေနာ့္ထံ ဆက္သြယ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

အမ်ားစုျဖစ္သည့္ အလယ္အလတ္ မြတ္စလင္မ္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားဖက္မွ ရပ္တည္ပါမည္။ ဗုဒၶဘာသာအား ေစာ္ကားျခင္း၊ ခြဲျခားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕စြတ္စြဲသည့္ "လူမဆန္စြာစည္းရုံုးျခင္း" ဆိုသည့္ ျပႆနာကို လက္တြဲတိုက္ဖ်က္မည္ဟု ကတိေပးသည္။

က်ေနာ္က ဗုဒၶဘာသာကို  မေစာ္ကားသကဲ့သို ့ က်ေနာ့္သာသနာႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ျပည္သူမ်ားအား ၾကားဖူးနား၀ျဖင့္ မုန္းတီးေနျခင္း၊ ေစာ္ကားေျပာဆိုေနျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကို ရပ္တံ့ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ေပးပို႔သူ » B love


--

May Peace Be Upon You
Regards,
Ruby

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.