[mrsorcerer:38207] Fwd: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသားသူမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံအမတ္ ေျပာၾကား---------- Forwarded message ----------
From: Blogger <no-reply@blogger.com>
Date: 2013/5/8
Subject: [လူဗိုလ္ဟူသည္ ...] အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသားသူမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံအမတ္ ေျပာၾကား
To: lubo601@gmail.com


Seaman Nayminthu and Way Min shared Aye Chan Mon's photo.
အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသားသူမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္သံအမတ္ ေျပာၾကား  အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးသားသူမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္စင္တာတြင္ ေမ ၈ ရက္ ညေနက က်င္းပေသာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ (Freedom of Expression) ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ Derek Mitchell က ေျပာသည္။  အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၏ သေဘာသဘာ၀၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ အေျခအေနမ်ား၊ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အေပၚ အလြဲသံုးစားျပဳကာ ေရးသားေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  စာေရးဆရာ ေဖျမင့္ႏွင့္ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္တို႔ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။ ဆက္လက္၍ ဘေလာ့ဂါ Pandora မွလည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္မႈသာမက လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကိုလည္း ဖန္တီးေပးရန္၊ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈ ေလ်ာ့ပါးလာသည့္ေနာက္ မဆင္မျခင္ ေရးသားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ အေရးယူရန္ႏွင့္ မိမိေရးသားသည့္အေပၚ တာ၀န္ယူေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။  ထို႔အျပင္ အေမရိကန္သံ႐ံုး၏ လူထုအကူအညီေပးေရး လက္ေထာက္အရာရွိ Michael D. Quinlan က အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ၁၉၇၀ အေစာပိုင္း ႏွစ္မ်ားအထိ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၁၉၇၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ၄င္းအားဖ်က္သိမ္း၍ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အခ်ဳိ႕သာ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ျပီး၄င္းက ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မည့္အစား တာ၀န္ယူမႈ မရွိသူမ်ားအား တရားစြဲဆိုသည့္ နည္းလမ္းကိုသာ က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  "လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ဥပေဒကေန သတ္မွတ္ေပးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္က ျပန္လည္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းေပးရမယ္။ ဥပမာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ဳိးေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္မႈေတြ၊ အသေရဖ်က္မႈေတြဆိုရင္ လက္ခံလို႔ မျဖစ္ပါဘူး" ဟု Michael D. Quinlan ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ Derek Mitchell ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ျပီး တာ၀န္သိေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေပၚထြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။  "ကိုယ့္ရဲ႕အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ပန္းခ်ီနဲ႔ ေဖာ္ျပတယ္။ အခ်ဳိ႕က ကာတြန္းနဲ႔ ေဖာ္ျပတယ္။ အခ်ဳိ႕က စာေရးသားျပီး ေဖာ္ျပၾကတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ရပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မိမိကိုယ္ပိုင္ အျမင္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို ေရာက္ရွိလို႔ ေနပါၿပီ။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုပါပဲ" ဟု ၎ကေျပာသည္။  ဆြးေႏြးပြဲသို႔ စိတ္၀င္စားသူ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ လူငယ္မ်ားမွ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ မဆင္မျခင္ ေရးသားမႈမ်ား၊ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေစရန္ ေရးသားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။  လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Derek Mitchell က "အင္တာနက္ေပၚမွာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အမွန္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လိမ္လည္သံုးစြဲသူေတြဟာ တာ၀န္ယူမႈ ကင္းမဲ့ျပီး ျပႆနာေတြ ၾကီးထြားေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္တတ္ၾကတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီလိုလႈံ႕ေဆာ္တဲ့ သူေတြကို အေရးယူဖို႔ လိုအပ္တယ္" ဟု ေျပာသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ မိတၳီလာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘာသာႏွစ္ခုအၾကား လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားကာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ ထုိသုိ႔ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားထဲတြင္ လူထုေမာင္ကာဠဳ၊ Oppositeyes၊ Myanmar Express၊ We Love True၊ MMN ႏွင့္ ပေလတိုဒီမိုတို႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။   ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >Eleven Media Group<Thank https://www.facebook.com/excellencemedia သတင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာသတင္းဌာန၏ မူရင္းေရးသားခ်က္ သာျဖစ္သည္

အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးသားသူမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္စင္တာတြင္ ေမ ၈ ရက္ ညေနက က်င္းပေသာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ (Freedom of Expression) ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ Derek Mitchell က ေျပာသည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၏ သေဘာသဘာ၀၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ အေျခအေနမ်ား၊ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အေပၚ အလြဲသံုးစားျပဳကာ ေရးသားေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

စာေရးဆရာ ေဖျမင့္ႏွင့္ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္တို႔ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။ ဆက္လက္၍ ဘေလာ့ဂါ Pandora မွလည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္မႈသာမက လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကိုလည္း ဖန္တီးေပးရန္၊ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈ ေလ်ာ့ပါးလာသည့္ေနာက္ မဆင္မျခင္ ေရးသားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ အေရးယူရန္ႏွင့္ မိမိေရးသားသည့္အေပၚ
တာ၀န္ယူေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္သံ႐ံုး၏ လူထုအကူအညီေပးေရး လက္ေထာက္အရာရွိ Michael D. Quinlan က အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ၁၉၇၀ အေစာပိုင္း ႏွစ္မ်ားအထိ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာစနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၁၉၇၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ၄င္းအားဖ်က္သိမ္း၍ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အခ်ဳိ႕သာ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ျပီး၄င္းက ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မည့္အစား တာ၀န္ယူမႈ မရွိသူမ်ားအား တရားစြဲဆိုသည့္ နည္းလမ္းကိုသာ က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ဥပေဒကေန သတ္မွတ္ေပးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္က ျပန္လည္ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းသိမ္းေပးရမယ္။ ဥပမာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ဳိးေတြ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္မႈေတြ၊ အသေရဖ်က္မႈေတြဆိုရင္ လက္ခံလို႔ မျဖစ္ပါဘူး" ဟု Michael D. Quinlan ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ Derek Mitchell ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ျပီး တာ၀န္သိေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေပၚထြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ကိုယ့္ရဲ႕အျမင္ကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ပန္းခ်ီနဲ႔ ေဖာ္ျပတယ္။ အခ်ဳိ႕က ကာတြန္းနဲ႔ ေဖာ္ျပတယ္။ အခ်ဳိ႕က စာေရးသားျပီး ေဖာ္ျပၾကတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ရပါမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မိမိကိုယ္ပိုင္ အျမင္ကို ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ ေခတ္သစ္ တစ္ခုကို ေရာက္ရွိလို႔ ေနပါၿပီ။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုပါပဲ" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စိတ္၀င္စားသူ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ လူငယ္မ်ားမွ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ မဆင္မျခင္ ေရးသားမႈမ်ား၊ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေစ ရန္ ေရးသားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခ့ဲၾကသည္။

လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Derek Mitchell က "အင္တာနက္ေပၚမွာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အမွန္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လိမ္လည္သံုးစြဲသူေတြဟာ တာ၀န္ယူမႈ ကင္းမဲ့ျပီး ျပႆနာေတြ ၾကီးထြားေအာင္ လႈ႔ံေဆာ္တတ္ၾကတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီလိုလႈံ႕ေဆာ္တဲ့ သူေတြကို အေရးယူဖို႔ လိုအပ္တယ္" ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ မိတၳီလာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဘာသာႏွစ္ခုအၾကား လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားကာ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ ထုိသုိ႔ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားထဲတြင္ လူထုေမာင္ကာဠဳ၊ Oppositeyes၊ Myanmar Express၊ We Love True၊ MMN ႏွင့္ ပေလတိုဒီမိုတို႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။


ေအးခ်မ္းမြန္ Credit & Copy From >Eleven Media Group<Thank
https://www.facebook.com/excellencemedia
သတင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာသတင္းဌာန၏ မူရင္းေရးသားခ်က္ သာျဖစ္သည္


--
Posted By Blogger to လူဗိုလ္ဟူသည္ ... at 5/09/2013 12:11:00 PM

--
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔မွ ေန႔စဥ္ Mail မ်ားရယူလိုပါက http://groups.google.com/group/mrsorcerer/subscribe?hl=en
Member မ်ား မိမိတို.သိထားသည္မ်ားကို မွ်ေ၀လိုပါက mrsorcerer@googlegroups.com သို႔စာပို႔ႏိုင္ပါသည္။
ေမွာ္ဆရာအဖြဲ ့မွ ႏႈတ္ထြက္လိုလွ်င္ mrsorcerer+unsubscribe@googlegroups.com ကိုႏွိပ္ျပီး စာပို႔ေပးပါရန္။
စာလက္ခံလိုသည့္ပံုစံ ျပင္လိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en
အဖြဲ ့၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သိလိုလွ်င္ http://groups.google.com/group/mrsorcerer/browse_thread/thread/af2f4a1d44d4d909?hl=en တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
 
Facebook (FB) ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို႔ Mail ပို႔လိုလွ်င္ mrsorcerer2@groups.facebook.com
FB ေမွာ္ဆရာအဖြဲ႔သို့ ၀င္ရန္ http://www.facebook.com/home.php?sk=group_173571176006981&ap=1
Facebook Page ႏွင့္ဆက္သြယ္လိုလွ်င္ www.facebook.com/mrsorcerergroup
 
ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ႏွင့္ပက္သက္၍ ေ၀ဖန္အၾကံျပဳလိုပါက >>>
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ ( mrsorcerer9@gmail.com, mrsorcerer27@gmail.com ) ထံသို.
ေပးပို.ႏိုင္ပါသည္ ။
 
ခင္မင္စြာျဖင့္
ဦးဦး ေမွာ္ဆရာ
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ေမွာ္ဆရာ အဖြဲ ့ ( Ѧя Ƨσяcɛяɛя )" group.
Visit this group at http://groups.google.com/group/mrsorcerer?hl=en.