ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၉၀ - ျပည့္ႏွစ္ - န.၀.တ. လက္ထက္တြင္ ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္ရာ၌ ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္တပါးအျဖစ္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိပိဋက ဆရာေတာ္ အပါအဝင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ ၁၉၉၀ - ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၃ - ခုႏွစ္အထိ (၃) ႏွစ္နီးပါး အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ၊ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ၂ ရပ္ကြက္၊ ပဏိစၥာရာမ ပရိယတၱိေက်ာင္းတိုက္၌ ရတၱညဴ မဟာနာယကအျဖစ္ သီတင္းသံုးေနထိုင္လ်က္ ၂၀၀၇- ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၌ ပဏိစၥာရာမ ပရိယတၱိေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသုံးေနေသာ ဆရာေတာ္အား ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိ္ဳ႕နယ္၌ ဦးေဆာင္ သံဃာဟု ယူဆ၍ စစ္အစိုးရမွ [...]

Read more of this post