ကာတြန္းကူမိုးၾကိဳး - တသက္လုံးဖုံးသမွ် ... ၾကံ့ဖြတ္တက္မွ ေပၚေတာ့တယ္ ေမ ၈၊ ၂၀၁၃

Read more of this post