အေရာင္မွိန္သြားေသာ အိမ္မက္ ေလာအယ္စိုုး၊ ေမ ၁၂၊ ၂၀၁၃ သူတို႔ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ ၿမင္ကြင္းကိုၾကည္႔၍ ေနာ္ၿမင္႔ တစ္ေယာက္ သက္ၿပင္းခ်မိသည္။ ၎တို႔နွစ္ဦးသား ေၿပာေနၾကေသာ စကားကိုလည္း မိမိ နားမလည္။ ' အိုး " " ရက္စ္" ' နိုး" ဆိုတာေတြ ေလာက္ေတာ႔ သိသည္။ ခ်စ္ေသာသူ၏ ခါးကိုတလွည္႔  ပခုံးကိုတစ္ခါ ဖက္ယမ္းရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနေသာ သမီးကိုလည္း စိတ္မဆိုး ရက္ပါ။ သူတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ၊ သူတ႔ိုၾကည္ႏူးၾကပါေစလို႔သာ စိတ္ထဲမွ ၾကိတ္ရင္းဆနၷၿပဳမိပါသည္။ ဘ၀ခရီးဟူသည္ အဘယ္သိုေသာ အရာၿဖစ္သည္ကို သူတို႔ေလးေတြ သိခ်င္မွသိမည္။ အဘယ္မွ် ၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီး ရွည္ၾကီး တစ္ခု ၿဖစ္မည္ဆိုသည္ကိုလည္း ယခု သူတို႔နားလည္ခ်င္မွ နားလည္ ရွာေပလိမ္႔မည္။ […]

Read more of this post