ဘာလဲဟဲ့ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာ ႏိုင္ေက်ာ္၊ ေမ ၁၁၊ ၂၀၁၃ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာ၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာဆိုတဲ့ အမိန္႔ေတြနဲ႔ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁(၁) အရ  န၀တ၊ နအဖ၊ ဒီဖက္ေခတ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေခတ္မွာ အလီလီစိတ္ၿပီး လႊတ္ေပးခဲ့တာကိုေတြ႔ရတယ္။ န၀တ၊ နအဖ ေခတ္မွာ ၁၄ ႀကိမ္၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ၉ ႀကိမ္ခြဲၿပီး လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၂၉ ၉၅၃  လႊတ္ေပးရာမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၅၀၀ နီးပါး ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးဟာ ေႏွာင္ႀကိဳးနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရတာပါ။ ႀကိဳးရွည္ရွည္နဲ႔ လွန္ထားတဲ့သေဘာပါပဲ။ ပထမေတာ့ လြတ္ရက္မေစ့တဲ့လူေတြကို ဒီလို က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁ အပိုဒ္ ၁ နဲ႔သာ လႊတ္လို႔ရႏုိင္မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ […]

Read more of this post