အမ်ားေကာင္းမႈကို အမည္ေျပာင္းရန္ ဘုရားလူၾကီးမ်ားက အေကာက္ၾကံ ဟသၤတာမီဒီယာ၊ ေမ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕သံုးပင္ကြင္းရပ္ကြက္တြင္ တည္ထား၊ကိုးကြယ္လ်က္ရွိေသာဘုရားငါးဆူေစတီေတာ္ႀကီး၏ဘုရားလူႀကီးမ်ားသည္ မူလလွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏အမည္မ်ားကို အလွဴရွင္မ်ားကို အသိမေပးဘဲ အၿခားလူနံမည္မ်ားမည္ျဖင့္ အစားထိုးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၾကံစည္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္က ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအထိစာတင္ၿပထားခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာက တုန္႔ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားစာကို ေဂါပကမ်ား သက္ဆိုင္ရာလူၾကီးမ်ားထံ ေရာက္ရွိလာသည္မွာ ၈ လခန္႔ ရွိၿပီၿဖစ္ေသာ္လည္းမည္သည့္အေရးယူမႈ၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား မလုပ္ေသးသျဖင့္ မီဒီယာကေနတဆင့္ ဗ်ဳိ႔ဟစ္လိုက္ရပါသည္ ခင္ဗ်ား။       ။

Read more of this post