ကယ္လီဖိုးနီးယားသြားဆရာ၀န္အသင္းၾကီး ဆန္ဟိုေဇးမွာ အခမဲ့ေဆးကုမည္ SFBC Organizers ေမ ၁၀၊ ၂၀၁၃ လာမယ့္ ေမ ၁၈၊ ၁၉ စေန၊ တနဂၤေႏြ အားလပ္ရက္ ၂ ရက္မွာ ဆန္ဟိုေဇး၊ ကုန္စည္ျပပြဲခန္းမခေဆာင္မွာ CDA လို႔ ေခၚတဲ့ ကယ္လီဖိုးနီးယားသြားဆရာ၀န္မ်ားအသင္းၾကီးကေန အခမဲ့သြားက်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္လီဖိုုးနီးယားမွာ လူ ၁၀ သန္းေလာက္ဟာ သြားက်န္းမာေရးအတြက္ ကုသမႈ မရရွိႏိုင္ၾကပါဘူး။ ၃ သန္းဟာ ခ်ဳိ႔တဲ့သူေတြ၊ မသန္စြမ္းသူေတြနဲ႔ သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကယ္လီဖိုးနီးယား ကေလး ၃ ဦးမွာ ၁ ဦးက သြားက်န္းမာေရးနဲ႔ အလွမ္းေ၀းလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲသည္အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာ သြားဆရာ၀န္အသင္းၾကီးကေနျပီးေတာ့ အခမဲ့သြားကုသမႈေတြကို ႏွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ သည္ႏွစ္မွာေတာ့ ဆန္ဟိုေဇးမွာ အမ်ားျပည္သူအားလုံးကို လက္ခံကုသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  http://www.cdafoundation.org/give/volunteer/cda-cares-free-dental-clinics ယခု CDA […]

Read more of this post