ပန္းခ်ီသန္းေ႒းေမာင္ - ဒဂုန္တာရာ အမွတ္တရပန္းခ်ီ ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ (သူ႔ေဖစ္ဘြတ္ကေန ကူးယူတင္ဆက္ပါသည္)

Read more of this post