သန္း၀င္းလႈိင္ ေမ ၁၊ ၂၀၁၃ ျမန္မာဘုရင္တို႔၏ သက္ဦးဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ကို လိုလားသူ တုိင္းျပည္ျပဳ သုခမိန္ကင္း၀န္မင္းႀကီးဦးေကာင္းသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္သာမက ျမန္မာ့ စာေပသမုိင္းတြင္လည္း အထူးထင္႐ွားလွေသာ ပညာ႐ွင္တစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မွန္ကို မသိသူအခ်ိဳ႕က `ဦးေကာင္းလိမ္ထုတ္ သီေပါျပဳတ္´ ဟူေသာ စာအရ၊ ကင္း၀န္မင္းႀကီးသည္ အထက္ျမန္မာျပည္ကို ၿဗိတိသွ်တို႔လက္သို႔ လက္သိပ္ထိုးအပ္ခဲ့သည္ဟု အယူမွားကာ သိနားလည္ခဲ့ၾကသည္။ ကင္း၀န္မင္းႀကီးသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေခတ္မမီွဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေခတ္မီတိုးတက္ေနေသာ အျခားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းလုိက္ႏုိင္ေအာင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားဥပေဒေရး၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို အားသြန္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ● ငယ္စဥ္ဘ၀ မင္းသတိုးသုဓမၼမဟာသက္ေတာ္႐ွည္ ဟူေသာ ဘြဲ႕ထူးျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရေသာ ဝန္႐ွင္ေတာ္၊ ကင္း၀န္၊ [...]

Read more of this post