"မေျပာမျပီး မတီးမျမည္" တဲ့။ ဗမာဆိုရိုးစကားရွိတယ္။ ဟုတ္တာေပါ့ဗ်ာ။ မတီးမွေတာ့ ဘယ္ဗံုက ျမည္လိမ့္မတံုး။ ဘယ္ေမာင္းက ဟည္းလိမ့္မတံုး။ မွန္လိုက္ေလ။ ဒါေပမယ့္ မေျပာမျပီးဆိုတာကေတာ့ မမွန္တမွန္ပဲဗ်။ ေျပာတိုင္း ျပီးတာမွ မဟုတ္တာ။ မျပီးတာ ဘာတတ္ႏိုင္မလဲ။ မျပီးမွေတာ့ ထပ္ေျပာေပါ့။ ထပ္မျပီးေတာ့လည္း ထပ္ထပ္ ေျပာရံုေပါ့။ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္က စကားသာ မသြက္တာ၊ အေျပာေတာ့ ညက္သဗ်။ သူ႕ခမ်ာလည္း မေျပာမျပီးသမားနဲ႔တူရဲ႕။ ေျပာရွာေဖာ္ေတာ့ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာတဲ့ၾကားက မျပီးတာေတြရွိေတာ့လည္း ထပ္ထပ္ေျပာေနရရွာပံုေပၚပါတယ္။ မေန႔တစ္ေန႔က မီဒီယာမွာ ဖတ္လိုက္ရတာကေတာ့ အရာရွိၾကီးေတြ အရည္အခ်င္းျပၾကေဟ့တဲ့။ အရည္အခ်င္းမျပည့္လို႔ကေတာ့ က်န္ခဲ့ၾကမွာေနာ္...တဲ့။ မၾကာခင္တုန္းကလည္း ဒီစကားမ်ဳိး ေျပာခဲ့ေသးသဗ်။ ေရွ႕ခရီးမွာ အတူမလိုက္ႏိုင္သူေတြကို ခ်န္ခဲ့ရမွာေနာ္တဲ့။ ေျပာခဲ့တယ္ေလ။ အဲ့ဒီလိုစကားမ်ဳိးေတြၾကားရေတာ့ က်ဳပ္တို႔လို ေဘးထိုင္ဘိုင္ေဌးေနရသူေတြအဖို႔ […]

Read more of this post