ေမာင္ရင္ငေတ ေမ ၆၊ ၂၀၁၃ ● ေအာက္စ္ဘုခ္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ (ႏွစ္) မိုဇာ့တ္ႏွစ္ ၂၅၀ အထိမ္းအမွတ္ ၾသစႀတီးယားရထား OBB 2006 ေအာက္စ္ဘုခ္ၿမိဳ႕အေၾကာင္းကို အရင္တပတ္က ေရးေနရင္းနဲ႔ ေပရွည္သြားလို႔ ႏွစ္ပိုင္းမပိုင္းခ်င္ဘဲနဲ႔ ပိုင္းေရးလိုက္ရပါတယ္၊ အပိုင္းေတြခြဲေရးတယ္ဆိုတာ ေရးတဲ့သူအတြက္ေကာ ဖတ္တဲ့သူအတြက္ပါ ေကာင္းလွတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဖတ္တဲ့အခါေတြမ်ားမွာလည္း မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါဘူး၊ အပိုင္းတစ္မွာ ေအာက္စ္ဘုခ္ၿမိဳ႕သား ကမၻာေက်ာ္မိုဇာ့တ္တို႔ မိသားစုအေၾကာင္းကို ၾကားဖူးဖတ္ဖူး သမွ်ေရးခဲ့ပါတယ္၊ မိုဇာ့တ္တို႔လို နာမည္ႀကီးေတြရဲ႕အေၾကာင္းက ေသေသခ်ာခ်ာေရးမယ္ဆိုရင္ စာမ်က္ႏွာ ေထာင္ဂဏန္းနဲ႔ေတာင္ လံုေလာက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေမာင္ရင္ငေတ ေရးလိုရင္းက ဒီေနရာဒီေဒသမွာ ဒီၿမိဳ႕ဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီလူေတြနဲ႔ ဒီသမိုင္းေတြရွိတယ္ ရွိခဲ့ဘူးတယ္ ဆိုရံုေလာက္ပါဘဲ၊ ပထဝီအေၾကာင္းေတြ သမိုင္းေၾကာင္းေတြအာလံုးကို အေသးစိတ္ ေမာင္ရင္ငေတအဆင့္ေလာက္နဲ႔ ေရးဖို႔မလြယ္ပါဘူး၊ အဲေလာက္လည္း မတတ္ပါဘူး၊ ခပ္ငယ္ငယ္ ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းကလည္း [...]

Read more of this post