ေအာင္ဒင္ (The Weekly Eleven ဂ်ာနယ္၊ အမွတ္ ၃၀၊ အတြဲ ၈၊ ေမလ ၆၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄-၃၀)  ေဒၚလွၾကည္ (၁)  ေဒၚလွၾကည္ (၂) နဲ႕ ေဒၚလွၾကည္ (၃) က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူတူမရွား၊ နံမည္တူမရွားဆိုတာရွိပါတယ္၊ ရုပ္ခ်င္းတူတဲ့လူေတြ၊ နံမည္ခ်င္းတူၾကတဲ့လူေတြ၊ ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းမွာ စာသင္ခန္းတစ္ခုထဲမွာ နံမည္တူ ႏွစ္ေယာက္ (သို႕မဟုတ္) ႏွစ္ေယာက္ထက္ပိုျပီးရွိေနရင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက နံမည္ေနာက္မွာ နံပါတ္ (၁) (၂) တပ္ျပီး ေခၚၾကတာမွတ္မိပါတယ္၊ ဆိုပါေတာ့ ေအာင္ဒင္ ႏွစ္ေယာက္ရွိရင္ တစ္ေယာက္က ေအာင္ဒင္တစ္ ျဖစ္လာျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္က ေအာင္ဒင္ႏွစ္ ျဖစ္လာပါတယ္၊ အဲဒီလိုေခၚတာဟာ အသက္ၾကီးလို႕ အတန္းေတြၾကီးလာတဲ့အထိ၊ ေနာက္ပိုင္း [...]

Read more of this post