ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ေမ ၇၊ ၂၀၁၃ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ိွ သုခခန္းမႀကီးတြင္ ၂၈.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ညေန (၆းဝဝ) နာရီအခ်ိန္၌ မဟာသႀကၤန္ရက္မ်ားအတြင္း အမ်ားျပည္သူတို႔အား "ေပးဆပ္သူမ်ား" သံခ်ပ္အဖြဲ႔တြင္ပါဝင္၍ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသူ မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအား က်င္းပခဲ့သည္။ "ေပးဆပ္သူမ်ား" သံခ်ပ္အဖြဲ႔သည္ မဟာသႀကၤန္ရက္မ်ား အတြင္း ဖိတ္ၾကားထားသည့္ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္အသီးသီးမ်ားသို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔မွ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္သည့္ ဆုေၾကးေငြ သိန္းတစ္ရာေလးဆယ္ေက်ာ္တို႔အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ျပန္လည္ လွဴ ဒါန္းခဲ့ၿပီး ယင္းေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ခ်ီးေျမႇာက္ထိုက္သူအား ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ ေပးဆပ္သူတို႔အား ဂုဏ္ျပဳပြဲစီစဥ္ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဂုဏ္ျပဳပြဲ၌ [...]

Read more of this post