ျမန္မာႏိုုင္ငံလုုံးဆိုုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ၾကီးက ျပည္ပ၏လႈံေဆာ္မႈမ်ားကိုု လက္မခံေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္ မိုုးမခသတင္းေကာက္ႏုုတ္ခ်က္၊ ေမ ၇၊ ၂၀၁၃ ေမလ ၆ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုုတ္ျပန္လိုုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံလုုံးဆိုုင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ၾကီးရဲ့ ေၾကညာခ်က္ ၃။၂၀၁၃ မွာ ျပည္ပကေနျပီး ျမန္မာဗုုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကိုု တိုုက္ခိုုက္ဖိုု႔ လႈံေဆာ္ေနမႈမ်ားကိုု လက္မခံေၾကာင္း၊ ၎တိုု႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုု ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္လိုုက္ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္သူေတြက အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကိုု တိုုက္ခိုုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက မိမိတိုု႔ကိုု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေၾကာင္း၊ ႏိုုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးရန္၊ ကာကြယ္ေပးရန္၊ ေဖာ္ထုုတ္အေရးယူရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း ပန္ၾကားလိုုက္ပါတယ္။ အစၥလာမ္အမ်ားစုုေနထိုုင္တဲ့ ႏိုုင္ငံေတြကလည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံသား လူမ်ဳိးဘာသာမေရြးကိုု လုုံျခဳံမႈေပးရန္ ကာကြယ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ က စတင္ခဲ့တဲ့ ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္း [...]

Read more of this post