[moemakadaily@moemaka.biz] 24th March 2013 - MoeMaKa Daily

မိထၳီလာၿမိဳ႕က ရုိင္းစုိင္းရမ္းကားမႈႀကီး
တူေမာင္ညိဳ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္

            မိထၳီလာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္သည္ လူမဆန္မႈကို ရုိင္းစုိင္းယုတ္မာမႈ၊ ရက္စက္ရမ္း ကားမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မုိက္မဲမႈသရဖူေဆာင္းေပးလိုက္သည့္ အက်ည္းတန္အရုပ္ဆိုးမႈႀကီးျဖစ္ပါသည္။
 သိမ္ေမြ႔ပါသည္၊ ယဥ္ေက်းပါသည္ ဟု ဆိုေသာျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ရွက္ဖြယ္လိလိ အမည္းစက္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။
            "တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး"ဟု အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားကုိ ေလွာင္ေျပာင္ ပ်က္ရယ္ျပဳလုိက္ေသာ ျဖစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳအမူရုိင္းႏွင့္လုပ္ရပ္ဆိုးကို ယဥ္ေက်းေသာလူမွန္သမွ် တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ျပတ္ျပတ္ သားသားဆန္႔က်င္ရမည္၊ ကန္႔ကြက္ရမည္။ တားဆီးကာကြယ္ၾကရမည္။
            (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ ျပႆနာႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔ပြားသြားၿပီးမွ ဝင္ေရာက္ကုိင္တြယ္ေလ့ရွိသည္၊ မေလာင္ခင္/ မျဖစ္ ခင္က ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္မည့္ အစီအမံႏွင့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းပင္ရွိပံုမရေခ်။ ဤသုိ႔ေသာျပႆနာမ်ားကို အစုိးရကပင္ တစ္ဖက္ လွည့္ႏွင့္ လုပ္ႀကံဖန္တီးေနသည္ဟုယူဆသည္။  
             ေရႊအေရာင္းအဝယ္ျပဳၾကရာမွျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သာမန္အခ်င္းမ်ားမႈႏွင့္လက္ေရာက္မႈသည္ အကြက္ေခ်ာင္း အေကာက္ႀကံလို သူမ်ားအတြက္"စနက္တံ" သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်င္းမ်ားမႈႏွင့္ လက္ေရာက္မႈဆိုသည္မွာ ရာဝတ္ဇဝတ္မႈခင္း အေသးအမႊားမွ် သာျဖစ္သည္။
            ယင္းသို႔ေသာ အမႈေသးအမႈမႊားသည္ မိထၳီလာၿမိဳ႕ရွိျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ဆံုးရံႈးေစခဲ့ရၿပီ၊ ပ်က္စီးေစ ခဲ့ရၿပီ။ ပို၍ဆိုးဝါးသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ မိထၳီလာၿမိဳရွိ ျပည္သူမ်ားအၾကားက ယံုၾကည္မႈထိခုိက္ပ်က္ ျပားေစခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
            စနစ္တက်ေလ့က်င့္ထားသူ တုတ္ဓါးကုိင္လူရုိင္းအုပ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားကို နာရီပုိင္းမွ် အခ်ိန္ကာလအတြင္း မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္၊ မီးတင္ရိႈ႕ခဲ့ၾကသည္။
            မိထၳီလာၿမိဳ႕သည္ စစ္တပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း  ရဲႏွင့္စစ္တပ္အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းသည္ ယင္းသုိ႔ ဒုတ္ ဓါးကိုင္လူရိုင္းအုပ္မ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈ၊လုယက္ဖ်က္ဆီးမႈ၊ မီးတင္ရိႈ႔ေနမႈမ်ားကိုအခ်ိန္မီတားဆီးျခင္းမျပဳခဲ့၊ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။
            ဤလုပ္ရပ္သည္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ေနသာ အႀကံႀကီးမႈထဲမွ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုဟုယူဆပါသည္။ သုိ႔အတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံအျခားေသာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ယင္းကဲ့ေသာေသာ လုပ္ရပ္ဆုိးမ်ား ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ႏုိင္ဖြယ္ရာ အလား အလာမ်ားရွိပါသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစုံျပည္သူမ်ား သတိရွိၾကဖုိ႔လိုပါသည္။
            ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရးဗန္းျပလႈံ႔ေဆာ္ရန္စအၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးသူ လူရမ္းကားအုပ္မ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္မွ ထိေရာက္စြာ ဟန္႔ တားကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ေက်ာခ်င္းကပ္ရင္ ခ်င္းကပ္ကာ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါလိမ့္မည္။
            (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကို အားကုိးယံုၾကည္ေန၍မျဖစ္ပါ။ "ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡ"တြင္လည္းေကာင္း၊ ယခု"မိထၳီလာျဖစ္ရပ္" တြင္လည္းေကာင္း (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနေသာ၊ တစ္ဖက္သုိ႔ပင္းေသာ သေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူကို ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ၾကရၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူမ်ား/ ဘာသာေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲၾကရလိမ့္မည္။
            ဘာသာတရားတုိင္းသည္ အမ်ားသူငါအေပၚ ေမတၱာထားၾကရန္၊ သည္းခံစိတ္ေမြးျမဴၾကရန္  အေျခခံအားျဖင့္ ေဟာေျပာသင္ ၾကၿမဲျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကလည္းေဝေနယ်သတၱဝါမ်ားအေပၚ ေမတၱာထားရန္၊ သည္းခံျခင္းတရားကို လက္ကိုင္ထားရန္၊ ေမတၱာ တရားႏွင့္သည္းခံျခင္းတရားကုိ သူေတာ္ေကာင္းတရားအျဖစ္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရန္ ေဟာေျပာၿမဲပါသည္။
            သုိ႔ေသာ္လည္း "အိမ္ရွင္ဘာသာ" ၊ "ဧည့္သည္ဘာသာ"အျဖစ္ ခြဲျခားေျပာဆိုေနမႈသည္ ဘာသာေရး ေရွာ္ဗင္ဝါဒဆန္လြန္းၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားကုိ "ဘာသာေရးလူမ်ားစုႏွင့္ ဘာသာေနေရးလူနဲစု"အျဖစ္ ခြဲျခားခ်ိဳးႏွိမ္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ပါသည္။ ျဖဴျဖဴမည္း မည္း ေဝေနယ်မ်ားသတၱဝါမ်ား အေပၚ ရင္ဝယ္သားပမာ ေမတၱာထားရမည္ဟုေရွ႕ေဆာင္ညြန္ျပဆုံးမေနသူမ်ားအေနျဖင့္၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား လက္ကိုင္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္စကားႏွင့္တရားကို လက္လြတ္စပယ္မေျပာသင့္ မေဟာသင့္ပါ။
ဤသုိ႔ေျပာဆိုမႈသည္ ဘာသာေရး အေရၿခံဳ၊ "ဘာသာေရးဖက္ဆစ္"  မ်ားအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ ေသြးထိုးေပးသလိုျဖစ္ေနပါသည္။
            ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု/ဘာသာေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္လာခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု/ ဘာသာေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ "ဟာမုိနီ" ကုိ ထိခုိက္မပ်က္ျပားေစသင့္ပါ။
            ယင္းသို႔ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့သည့္ "ဟာမုိနီ"ကုိ ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစမည့္ ေရးသားေဟာေျပာေနမႈ မွန္သမွ်ကို တားျမစ္ ဆန္႔က်င္ၾကရမည္။ ယင္းသို႔ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လာခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားအၾကား လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ေသြးကြဲေစမႈသည္ အုပ္စုိးသူမ်ားအႀကိဳက္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီအေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား အထူးသတိရွိၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

(Photo - DVB TV)SATURDAY, MARCH 23, 2013

Kyaw Home - Poem

ညႊန္
ေက်ာ္ဟုန္း
မတ္လ ၂၄၊ ၂၀၁၃

 
ၾကားဖူးတယ္မို ့လား
တခ်ိဳ ့က
အျပာျမင္ အစိမ္းလို ့ေျပာ
အစိမ္းျမင္ အျပာလို ့ဆို
ျမင္လႊာရုံ အားနည္း။

ႀကံဳဖူးတယ္မို ့လား
တခ်ိဳ ့က
ေျပာလိုက္ေတာ့ ရဲရဲနီ
လုပ္လိုက္ရင္ ပန္းႏုႏု
ဒါေပမယ့္
ခြင္ေကာင္းရင္ ရဲရဲေတာက္နီ။

သူမ်ားကို ေျမွာက္ေပးရတာမ်ား
ဘာခက္တာ မွတ္လို ့
ကိုယ္တိုင္ဆို ကိုယ္ေျပာသလို မလုပ္တတ္။

အဲ့ဒီ-လူမ်ိဳးေတြ သတိထား
သူတို ့က ဒါရုိက္တာမ်ိဳး
ကိုယ္တိုင္သာ သရုပ္မေဆာင္တတ္တာ
သူမ်ားက် ဆရာလုပ္
ေခါင္းရင္းခန္း တက္ထိုင္တတ္တယ္
ကပ္ေက်းတလက္ လက္မွာကိုင္ရင္း။

Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီးေမြးေန႔၏ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္း
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္)
မတ္လ ၂၄၊ ၂၀၁၃


ယေန႔ ၂၃.၃.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ အသက္ (၁၂၇) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔မဂၤလာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည္။ ယင္းေန႔ ည (၈းဝဝ) နာရီအခ်ိန္၌ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းမပင္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဘိုၿခံေက်း႐ြာအုပ္စု ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဘာလံုးကြင္းအတြင္းတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္သည့္ အလင္းသစ္လူငယ္မ်ား၏ပထမအႀကိမ္ စာေပေဟာေျပာပြဲအား ဆရာညီမင္းညိဳ၊ ဆရာမ စမ္းစမ္းႏြဲ႔ (သာယာဝတီ) တို႔ႏွင့္အတူ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ မွ "ျဗဟၼစိုရ္ ေျခလွမ္းမ်ား" ေခါင္းစီးျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အား မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ ဘဘ ဦးသုခ မွစတင္၍ တစ္လွမ္းျခင္း၊ တစ္ဆင့္ျခင္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘး၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား Slide Show ျပဳလုပ္၍ Projector ျဖင့္ျပသ၍ ေအာင္ျမင္စြာ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ေနာက္ ည (၁၂းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ သို႔ ကယ္ဆယ္ေရးခရီး ထြက္ခြာရန္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ ဦးေက်ာ္သူမွ ခရီးထြက္မည့္ လူမႈေရးသမား မ်ားအား ေတြ႔ဆံုမွာၾကားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းခရီးစဥ္တြင္ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ က်န္႐ွိေသာ လူမႈေရး သမားမ်ားသည္ ၂၅.၃.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၅းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ လူမႈေရးေဟာေျပာပြဲ ခရီးစဥ္သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါ၍ ကိုယ္တိုင္ကို္ယ္က် မိတၳီလာ ခရီးစဥ္သို႔ လိုက္ပါႏိုင္ျခင္း မ႐ွိေသာ္လည္း မိတီၳလာ႐ွိ ဒုကၡသည္ ျပည္သူလူထုတို႔အား မြန္ျမတ္လွသည့္ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္တို႔ျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မ်ား ေမြးဖြား၍ ကူညီေစာင္မ လက္တြဲ ေဖးမၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

 
  
  
 
မိတၳီလာ မီးေဘးေ႐ွာင္ေဒသခံ ဒုကၡသည္ျပည္သူလူထုမ်ားအား ေမတၱာတရား ေ႐ွး႐ႈထား၍ ျဗဟၼစိုရ္စိတ္ဓါတ္တို႔ျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္တို႔ျဖင့္ ေ႐ႊစင္စၾကာ္ ခရီးသြားပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း မိသားစုတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေခါက္ဆြဲေျခာက္၊ ပဲႏို႔ရည္၊ ေပါင္မုန္႔တို႔အား အသင့္စားသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ယေန႔ ည (၁၂းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွ ေ႐ႊစင္စၾကာ္မွ ကူညီပံ့ပိုးသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးျဖင့္ မိတၳီလာၿမိဳ႕သုိ႔ စတင္၍ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ႏြမ္းပါး႐ွာသူ၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သူကို
ကူညီမစ၊ ေထာက္ပ့ံၾကသည္။
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

မိဘမဲ့သူ၊ ကံဆိုးသူကို
ကူညီယုယ၊ ျပဳစုၾကသည္။
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

မသန္စြမ္းသူ၊ အားႏြဲ႔သူကို
ကူညီေဖးမ၊ ပံ့ပိုးၾကသည္။
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။

မက်န္းမာသူ၊ နာေသာသူကို
ကူညီေစာင္မ၊ ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကသည္။
ပရဟိတ မြန္ျမတ္လွ။ ။ ဟူေသာ ဆရာႀကီး မင္းယုေဝ၏ ကဗ်ာအား မိတီၳလာၿမိဳ႕သြားရာ လမ္းတေလွ်ာက္ ၾကားေယာင္ေနမိေတာ့သည္။

Ohm Naing - Articles

 ေရးခဲ့မိေသာ မွတ္တမ္းမ်ား (၂၁)
အုန္းႏုိင္
မတ္လ ၂၄၊ ၂၀၁၃


● ကြန္ဖရန္ေတရွင္း  မလုပ္ပါနဲ႔
ဇူလိုင္လ  (၆) ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ   လုပ္ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာ႔ရုပ္ျမင္သံၾကားကလည္း အျပည့္အစံု တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစကားေျပာတာ (၃) နာရီေလာက္ၾကာျပီး ဟိုေရာက္ ဒီေရာက္.။ အဂၤလိပ္စကားလံုးေတြလည္း  ေဖာ ေဖာသီသီသံုးျပီး ေျပာသြားတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ႔  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းကို "ဘာမွန္းကို မသိဘဲ  အိပ္ေပ်ာ္သြားေတာ့တာပါပဲ" လုိ႔ မွတ္ခ်က္ ခ် သြားတာ  မလြန္ပါဘူး။ သတင္းစာထဲမွာပါမွပဲ  အဓိကအခ်က္ေတြကို  ျပန္ခ်ဳပ္ၾကည့္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားပါတယ္။ ဒါေတာင္  သိပ္မလြယ္ပါ။ သူေျပာ သြားတာေတြက..

"ဇူလိုင္လ (၃) ရက္ေန႔က  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးတင္ဦးနဲ႔ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္က  ေကာ္မရွင္ကိုလာျပီးေျပာပါတယ္တဲ့။ ဘာေျပာ တာလဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီေန႔ ပန္းဘဲတန္းေဟာေျပာပြဲမွာ  စစ္ဘက္က  အေႏွာင့္အယွက္မရွိလုိ႔  ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္တယ္။ ေနာက္လည္း  ဒီလိုျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

ျပီးေတာ႔  ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ ႔အစည္းေတြ မဟာမိတ္ဖြဲ ႔စည္းထားျပီး။ ဒီမဟာမိတ္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို  ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေရြးျပီးေတာ့ န၀တနဲ႔ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုပ္ခ်င္ပါတယ္တဲ့။

ဒီကိစၥကိုပဲ  ဒီေန႔ အတြင္းေရးမွဴး (၁) က  သူ႔ကိုတင္ျပတယ္။ သူစဥ္းစားတယ္။ သူ႕ရဲ႕  န၀တအဖြဲ ႔၀င္ေတြကိုေခၚျပီး တင္ျပေဆြးေႏြးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ျပီးေျပာမယ္ ဆံုးျဖတ္တယ္။

သူတပ္ထဲကို  လြတ္လပ္ေရးရျပီး ၄၉ ခုႏွစ္မွာ၀င္ခဲ့တာ။ ဒီႏွစ္ နိုင္ငံေရးေျပာင္းလည္းမႈရဲ ႔ အရွိန္အဟုန္ၾကီးမားတာ...။သူက   တပ္မေတာ္ရဲ ႔  အၾကီးအကဲ  ဆိုေတာ႔  သူ႔ေအာက္က  အဖြဲ႔အစည္းေတြကတဆင္ ႔  သာမန္လူေတြ သိတာထက္  ပိုသိတာ....။ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္  သမၼတ ဘ၀မွာပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမယ္  ေၾကညာျပီး  ၀န္ထမ္းေတြကို  ပါတီက  ထြက္ခိုင္းလို ႔တပ္မေတာ္ကခ်က္ျခင္း  ပါတီ၀င္  မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ  ၾကားေနျဖစ္သြားတာ..။အခု  တပ္မေတာ္က  ၾကားေနတဲ ႔တပ္ပါ..။ျပီးေတာ႔  အေရးအခင္းအတြင္းမွာသံုးလအတြင္း  ေရြးေကာက္ပြဲ  လုပ္ေပးမယ္  ေျပာေတာ႔  အခု  NLDအတြင္းေရးမွဴး  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသံုးလအတြင္း  ဘယ္ျဖစ္မလဲ...။အနည္းဆံုး  ပါတီေတြ  စည္းရံုးခြင္ ႔၂ႏွစ္ေတာ႔ ေပးပါလုိ႔ေျပာတယ္..။ဆိုတာေတြ နဲ႔ အေရးအခင္းကာလတံုးက  အျဖစ္အပ်က္ေတြကို  ေတာင္ေရာက္ ေျမာက္ေရာက္ေျပာျပန္ပါေရာ..။

ဘဏ္က  ေငြ သန္းေျခာက္ရာ  တပ္က  ထုတ္ယူတဲ ႔ ကိစၥလည္းပါတယ္..။တပ္အတြက္  ေလာင္စာဆီကိုအခု  NLD  ဥကၠဌ  ဦးေအာင္ေရႊဆီက ထုတ္ခြင္ ႔  ေတာင္းရတာလည္းပါတယ္..။ဦးေန၀င္း  အျငိမ္းစားယူေပမဲ ႔ယူနီေဖာင္း ၀တ္ခ်င္ ၀တ္နိုင္တယ္..ဆိုတာလည္း  ပါတယ္..။သမိုင္း အဖြဲ ႔ကိုသမိုင္းမွန္ေရးခိုင္းတာလည္း  ပါတယ္.။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ  လုပ္တာမွာ  အာဏာဘယ္လို လႊဲရမလဲ  ဆိုတာ  မပါလို ႔မယံုၾကဘူး..။ခင္ဗ်ားတို ႔ပါတီက အမ်ားစု ဆႏၵ မဲ  ရရင္   က်ေနာ္ လႊဲေပးမယ္..ဆိုတာလည္းပါတယ္..။ေရြးေကာက္ပြဲကို  ၀င္မလိုလိုမ၀င္ဘူး  လိုလို   ေျပာတာ...ဘာသေဘာလဲ..။ရုပ္ရွင္လက္မွတ္၀ယ္ျပီးမွရုပ္ရွင္ရံုထဲ  မ၀င္ဘူးလား..။ပါတီ ဖြဲ ႔ျပီးမွ   ေရြးေကာက္ပြဲ  မ၀င္ဘူးလား...ဆိုတာေတြလည္း  ပါတယ္..။

ပါတီေတြကို  အခုေတာ႔မဖ်က္ေသးဘူး..။ဖ်က္ခ်င္ဖ်က္နိုင္တယ္..။မာရွယ္ေလာဘဲ..ဆိုတာေတြလည္း  ပါျပန္တယ္..။ဖြဲ ႔စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒ  လုပ္ပါ...။က်ဳပ္ကေတာ႔  တရားခံအျဖစ္ခံျပီး  ဖြဲ ႔စည္းပံု   လုပ္မေပးဘူး..။

အနိစၥသေဘာ ကို   ယူနီေဖာင္း၀တ္လည္း   ေရွာင္လို ႔မရဘူး..။ေၾကာက္ေတာ႔ေၾကာက္တယ္..။(၂/၈၈)(၈/၈၈)ရွိတာ  ဘာျဖစ္လဲ..။စစ္တပ္ကို ေတာ႔  မပုတ္ခတ္ပါနဲ ႔..။Allied  တို ႔Allied  force  တို ႔  front  တို ႔  affiliatedတို ႔  ေနာက္တခါ  joint  action တို ႔  league  တို ႔  ဆိုတဲ ႔အဂၤလိပ္စကားလံုးေတြကို လည္း  ကေလးေတြ ရွင္းသလို  ရွင္းျပီး  ..။က်ေနာ္  နားလည္တယ္..။ဖတ္တယ္..ဆိုတာေတြလည္း  ပါေသးရဲ
႔..။ျပီးေတာ႔ မွ  သူအေၾကာက္ဆံုးကေတာ႔  ကြန္ဖရန္ေတးရွင္း  (confrantation)ပါလုိ႔ ေျပာျပီး...။ဒါကို (  head   to  head)ထိပ္တိုက္  တိုးတာလုိ႔ အဓိပါယ္ ရွိတယ္ လို ႔ေျပာျပန္ပါတယ္..။ကြန္ဖရန္ေတးရွင္း  မလုပ္ပါနဲ႔..။ေရြးေကာက္ပြဲ  လုပ္ေပးပါမယ္..။အဲဒီလို  ေျပာေနရာကေန  aid  to  civil   powerဆိုတာကို   ေျပာျပန္ေရာ..။စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊မာရွယ္ေလာ  ၊စစ္ခံုရံုး ၊ဆရာေမာင္ေမာင္  ။၊ကြန္ဖရန္ေတးရွင္းလုပ္ရင္  ပစ္မယ္.။ခတ္မယ္..။လူေတြေသမယ္..။

စက္တင္ဘာ ၁၈ရက္က   လုူေတြ အမ်ားအျပားေသခဲ ႔တယ္..လုိ႔ ၀န္ခံျပီးေတာ ႔  မွ....။အမ်ားအျပား  ဆိုတာ   ဂဏန္းတခုပါ..။ဂဏန္းတခု   ဆိုေတာ႔ရာဂဏန္းပါ..။ဒီလိုေတြ  ေရာက္တတ္ရာရာ  ေျပာေနရင္းကေနျပီး   ကင္းလြတ္ခြင္ ႔၊ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀မွဳ..၊နံပါတ္ တခုေတာင္းပါဗ်ာ..။တစ္ခုေတာင္  ေပးျပီးပါျပီ..။အဲဒီလို ေတြ  ေျပာေနရာက  ေန   ဗကသ၊မကသ  ေတြေျပာျပန္ေရာ...။ဒီ အထဲက  အခ်ိဳ ႔သူေျပာတဲ ႔  စကားပိုဒ္ ေတြကို   အစိုးရ  သတင္းစာေတြက  ေဖာ္ျပတဲ ႔ အတိုင္း တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပ  ၾကည္ ႔ပါမယ္..။

"က်ေနာ္ ေခါင္းထဲ  နဲနဲ  မွတ္ထားတာေပါ ႔.။သိပ္မ်ားေတာ႔လည္းမွတ္မိခ်င္မွ မွတ္မိမယ္..။မွားရင္ လည္း မွားမယ္..။သည္းညည္း ခံပါ....။ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ က်ေနာ္ (D  - minus  five)ငါးလအတြင္း ၊ဒီဇင္ဘာ၊ဇန္န၀ါရီျဖစ္မယ္..။(Schedule)  ရွိျပီးသားပါဘဲ..။တရားေပါ ႔..။ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္စာရင္းသြင္းရမယ္ ေနာ္..။မတ္ခ်္ေပါ ႔..။ေမ  ..ဆိုလို ႔ရွိရင္..။ေမ  မိုင္းနပ္စ္   ဆိုလို ႔ရွိရင္..။ဧျပီ၊မတ္  ..။ေနာက္ထပ္  ထပ္ေျပာမယ္..။ေဖေဖာ္၀ါရီဇန္န၀ါရီ..။အဲေလာက္ၾကာရင္  သူက  အဲဒီမွာ..။သူက  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေပးပါမယ္..။က်ေနာ္တို ႔  ေကာ္မရွင္
အေနနဲ ႔လည္း   ေဆြးေႏြးျပီးသား..။ေကာ္မရွင္ နဲ႔ေဆြးေႏြးတာ..။ပထမအၾကိမ္က  ၁၈ရက္ေန႔  ၊၁၉ရက္ ေန႔မွာ  ေကာ္မရွင္ နဲ႔ ေတြ ႔ပါတယ္..။ေနာက္ထပ္ တခါ  (first  draft) မွာက်ေနာ္  တို ႔  ေတြ ႔တယ္..။ေကာ္မရွင္ကို  က်ေနာ္  တို ႔ေျပာပါတယ္..။ဒီလိုေလးေတြ  ေပးပါ..."

ကဲ..အဲဒီ  စကားပိုဒ္  တပိုဒ္လံုးကို  ဘာနားလည္  ရမလဲ..။ဘယ္လိုနားလည္ရမလဲ..။အဲဒါကို  ခ်ဳပ္ျပီး ေရးဖို ႔ၾကိဳးစားရင္း  က်ေနာ္  ဥေႏွာက္ စားလာပါတယ္..။က်ေနာ္  ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းတေယာက္ပါ..။ဒီ ..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး  ေစာေမာင္ ရဲ ႔  မိန္ ႔ခြန္းကို   ဖတ္ျပီး  အမွတ္ေပးရရင္  ေတာ႔  သုည ဘဲ..။စာမူဖတ္တဲ ႔  အယ္ဒီတာ  ဆိုရင္လည္း   လံုးျခင္းဘဲ  ျဖစ္မယ္..။လံုးျပီး  ျခင္းထဲ  ထဲ ႔ပစ္မွာ  အေသအခ်ာ..။

အဲ..စိတ္ရွည္ရွည္ ထား..။အာရံု  နဲနဲခံ...။ေနာက္ခံ  အေနအထားအျဖစ္အပ်က္ ေတြ  နဲ႔ ဆက္စပ္လိုက္ေတာ႔ မွ   ေနာက္ဆံုးနားမွာ...

"ခုနက   ေျပာသလို  ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ျပီး..။ပါတီ  ၇၀-၈၀ ကိုတာ၀န္ခံျပီး  လာတယ္..။န၀တဥကၠဌ နဲ႔ သြားေတြ ႔တယ္..။သေဘာထား  မတိုက္ဆိုင္ဘူး..။ဟာ...က်ေနာ္လူဆိုးျဖစ္ျပီ..။သူက  ၈၀..။က်ေနာ္က  တစ္ေယာက္တည္း..။ဒါ...ဒီမိုကေရစီ  အရ..။ဒီမွာ  အလကားေန ရင္း..(trap) ထရက္  မလုပ္ပါနဲ ႔"

ဆိုတာကေလးဘဲ..သူေျပာတဲ ႔ အထဲမွာ   အစခ်ီခဲ ႔တဲ ႔  ဦးတင္ဦးနဲ႔ ေဒၚျမင္ ႔ျမင္ ႔ခင္ တို ႔  ေကာ္မရွင္ကို လာတဲ ႔ ကိစၥ နဲ႔ ဆိုင္တယ္..။အတိုခ်ဳပ္  နိုင္သေလာက္ အတိုခ်ဳပ္ၾကည္ ႔လိုက္ေတာ႔    ပါတီေတြက   မဟာမိတ္ ဖြဲ ႔ျပီး  သူတို ႔အားလံုး  ရဲ ႔  ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို  ေရြးတယ္..။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔န၀တ  ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္..။ျပသနာက  ဒါဘဲ..။အေျဖက  လည္း   ေနာက္ဆံုးေတာ႔ပါတီ ၇၀-၈၀ တာ၀န္ခံ ျပီး  လာလုိ႔  သူနဲ႔သေဘာခ်င္း  မတိုက္ဆိုင္ရင္  သူလူဆိုးျဖစ္သြားမွာ  မို ႔  မေတြ ႔နိုင္ဘူး..။ဒါဟာ ထရက္(ေထာင္ေခ်ာက္) ဆင္တာဘဲ..။ဒါ..အတိုခ်ဳပ္  သူ ႔သေဘာထား ဆိုလိုရင္း ပဲ..။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး  ေစာေမာင္ ရဲ ႔  တီဗီမိန္ ႔ခြန္းဟာ  (၂၇.၆.၈၉)ေန႔က  ထုတ္တဲ ႔  မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ ေဟာင္းၾကီးမ်ား ရဲ ႔  ေၾကညာခ်က္ နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္လို ႔ေတာင္  သံသယရွိလာပါတယ္..။ကြန္ဖရန္ေတးရွင္း မလုပ္ပါနဲ ႔။

က်ေနာ္ သတိေပးပါတယ္..ဆိုတဲ ႔  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေစာေမာင္ ရဲ ႔  စကားနဲ႔မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းၾကီးမ်ား ရဲ ႔ ေၾကညာခ်က္  အပိုဒ္  (၂၇) မွာ  ပါတဲ ႔     န၀တ  နဲ႔ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မိေစမယ္ ႔  တင္းမာတဲ ႔  ေဟာေျပာမွဳမ်ိဳးကိုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  မလုပ္ပါနဲ႔ ဆိုတာဟာ  တသံထဲ  တကိုက္ထဲ  ျဖစ္ေနတာဟာအံ ႔ၾသစရာပါဘဲ..။ ဒါကို  သံုးနာရီေက်ာ္  ၾကာေအာင္  ေတာင္ေရာက္  ေျမာက္ေရာက္ေလွ်ာက္ေျပာေနေတာ႔  ၾကားရတဲ ႔အမ်ားျပည္သူက  ေအာ္..ဒါ ႔ေၾကာင္ ႔လည္း  သူေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ မေတြ႔ရဲတာကိုး..။ဒါမွ မဟုတ္သူ ႔လူေတြက   ေတြ ႔ဖုိ႔ မလႊတ္ရဲတာကိုး..။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလိုခ်င္တာကို  တိုက္ရိုက္  ေရာက္ေအာင္  အတိုဆံုး နဲ႔အထိေရာက္ဆံုးေျပာတတ္ျပီး..။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္ကေတာ႔  ဘာေျပာခ်င္မွန္းမသိေအာင္ကို  ေတာက္တဲ ႔လွည္းနင္း  အျမီး အေမာက္ မတဲ ႔   ျဖစ္ေနမွာစိုးလို ႔ပဲ  ဆိုတာသေဘာေပါက္  သြားၾကပါတယ္..။အဲဒီေန႔က  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေစာေမာင္ ရဲ ႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္တဲ ႔ သတင္းစာဆရာၾကီးေတြေတာ ႔   ေတာ္ေတာ္  အီသြားမွာပါဘဲ..။      ။

Saw Ngo - Change the Law according to them ...


ကာတြန္း ေစာငိုု - လက္ခုုပ္ထဲက ဥပေဒ ေမွာက္လိုုက္ လွန္လိုုက္ ျပင္ဆင္လိုုက္
မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၃

24th March - MoeMaKa Radio


မတ္ ၂၄၊ မိုုးမခေရဒီယိုု ဆစ္ဒနီ
ယေန႔ျမန္မာအေရးနဲ႔ ၾကိဳးျပတ္ရုုပ္ေတး - ခင္ညြန္႔ရီ
သတင္းတိုုထြာ၊ သီခ်င္းပေဒသာ (မတ္လ ၂၁ အထိ)
ေၾကးနီေတာင္ အစီရင္ခံစာေ၀ဖန္မႈ (၁) - ေကာင္ဆိုုးေလး၊ မိုုးမခ
အခ်ိန္  - ကြန္ပ်ဴတာဦးေအာင္ေဇာ္
ေလာကရဲ့ မွတ္သားစရာ ၃ မ်ဳိး - ခ်မ္းေျမ့ေအာင္အီးေမး
လင္မယားရန္ပြဲမွသည္ ႏိုုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသိုု႔ - ဦးဘုုန္းဓာတုု စာေပေဟာေျပာပြဲ
ျမန္မာ့အကၡရာသရုုပ္ေဖာ္ - ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုုျဖဴ)၊ မိုုးမခ
ေၾကးနီေတာင္ အစီရင္ခံစာ ေ၀ဖန္မႈ (၂) - ေဇာ္၀င္း၊ မိုုးသီးဇြန္ဘေလာ့ဂ္
ေၾကးနီေတာ္အစီရင္ခံစာ ခ်ီးက်ဴးမႈ (၁) - ထက္ေက်ာ္၊ ဒီဗီဘီ
လွ်ာနဲ႔ သြား ဒႆနမ်ား - မာမာေအး၊ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္
အထူးက႑  - တကၠသိုုလ္ေတးအဆိုုေတာ္ က်ေနာ္တိုု႔ဆရာ ကိုုျမသိန္း အလြမ္းေျပေတးမ်ား၊ MTRV 4 မွ စႏၵယားတင္၀င္းလႈိင္ တင္ဆက္မႈမ်ားနဲ႔အတူ၊ ဦးပန္တ်ာရဲ့ တခါတုုံးက တကၠသိုုလ္
စီစဥ္သူမ်ား - ဦးပန္တ်ာ၊ ႏွင္းျမတ္ခိုုင္၊ သံစဥ္ရတနာ
(မိုုးမခမွတ္ခ်က္ - မိုုးမခေရဒီယိုု (ဆစ္ဒနီ)အစီအစဥ္တြင္ သတင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းတိုု႔အတြက္ ဦးပန္တ်ာတိုု႔ မိုုးမခေရဒီယိုအဖြဲ႔သိုု႔upantra@gmail.com အီးေမးျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုုင္ပါေၾကာင္း)

Ku Mo Jo - Time to realize ....

ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - သေဘာေပါက္ၾကဖိုု႔ အခ်ိန္တန္ျပီ 
မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၃

Ashin Dhamma Piya - Sound Sleep under the shade of Metta
ေမတၱာရိပ္မွာ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ
ေဒါက္တာဓမၼပိယ၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၃
            ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့သတင္းေတြကို ၾကားရေလတုိင္း အသည္းအသန္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ေနျခင္းပါ။ ႏွလုံးေရာဂါရွိသူမ်ား ျမန္မာသတင္းမ်ားကို မဖတ္ရ။ ျမန္မာအေရးအခင္းႏွင့္စပ္တဲ့ ရုပ္သံလႊင့္ အစီအစဥ္ေတြကို မၾကည့္ရလို႔ပင္ တားျမစ္ေပးရေတာ့မဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးပါ။ ပန္းလိုေမႊးတဲ့ ေမတၱာစကားေတြ၊ ေရလိုေအးတဲ့ ေမတၱာတရားေတြ၊ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းၿပီး မိခင္ရဲ့ ေမတၱာအၿပဳံးေတြ၊ ဒီတရားေတြနဲ႔ ေ၀ဆာေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို လက္ရွိအေနထားအရ ရွုျမင္သုံးသပ္ရလွ်င္ … ။ လူေတြရဲ့အေနအထားဟာ ဘ၀ႏွင့္ ရင္းၿပီး သင္ယူထားတဲ့ အသိတရားေတြ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ရင္းၿပီး ေလ့က်င့္ထားတဲ့ ေမတၱာတရားေတြကို ဘယ္ဆီမွာ သို၀ွက္လို႔၊ ဘယ္သူ႔ထံမွာ အပ္ႏွံထားၾကသလဲဆိုတာ သံသယစိတ္မ်ားပင္ ၀င္လာမိေတာ့တယ္။  
            တရားသေဘာမွာ သံသယစိတ္ေၾကာင့္ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳတတ္သလုိ၊ အမွားကိုလည္း လက္ခံက်င့္သုံးမိတတ္တယ္။ သံသယစိတ္ဆိုတာ အသိတရားကို လႊမ္းမိုးထားတတ္တာေၾကာင့္ တစ္ခါ တစ္ရံမွာ အလင္းရဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အေမွာင္၊ အေအးရဲ့ ဆန္က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အပူ၊ အျဖဴရဲ့ ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္တဲ့ အမဲ၊ ေမတၱာတရားရဲ့ ဆန္က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ေဒါသ (အာဃာတ) ဆိုတာမ်ဳိးကိုေတာင္ သတိမမူ ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတတ္ၾကတယ္။ မြန္းၾကပ္ေနတဲ့ လူ႔ဘ၀ႀကီးထဲမွာ အသိတရားေတြေပ်ာက္လို႔ သတိတရား ေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားၾကၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေဒါသေၾကာင့္လည္း ပူေလာင္ရမွန္းမသိ၊ မာန္မာနေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အာဃာတတရားေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရမွန္းမသိ၊ အတၱေၾကာင့္လည္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးရမွန္းမသိ၊ အသိတရားကင္းၿပီဆိုမွေတာ့ ဒီေလာကႀကီးဟာ ဘယ္မွာလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ ေတာ့မွာလဲ။  

ေလာဘမီး၊ ေဒါသမီး၊ ေမာဟမီး ျပီးေတာ့ သတင္းမီး
            ေျဖသင့္တဲ့ ေဒါသေတြကို မေျဖႏိုင္ၾကလို႔၊ ေလွ်ာ့သင့္တဲ့ အတၱမာနေတြကို မေလွ်ာ့ႏုိင္ၾကလို႔ မိတၳီလာအၾကမ္းဖက္မွုေတြက ေသြးပ်က္စရာေတြအထိ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒီၾကားထဲ "မီးေလာင္ရာေလပင့္၊ ဗူးေလးရာ ဖရုံဆင့္"ဆိုသလို အထင္အျမင္ လြဲမွားမွုေၾကာင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားအခ်င္း အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေနခ်ိန္မွာ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ့ သတင္းစကားမ်ားဟာ မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း၊ တဖက္သတ္ ဆန္တဲ့ သတင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သူ႔တို႔တေတြရဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပၚမွာထားတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြဟာ အဘယ္သို႔မ်ား ရွိေလမလဲလို႔ စဥ္းစားေနမိျခင္းပါ။ တိက်မွန္ကန္တဲ့သတင္းမ်ဳိးကို အဓိကဦးစားေပး ထုတ္လႊင့္ေနပါတယ္လို႔ သူတို႔ပါးစပ္က ဘယ္လုိပင္ တဖြဖြေျပာေနေစကာမူ သူတို႔ရဲ့ ေမတၱာေစတနာတို႔ဟာ မစင္လက္ျဖင့္ ေရႊထမင္းကို ေကၽြးခ်င္သူမ်ားပမာ သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္မွုအပိုင္း ဘက္လိုက္လွ်က္ ထုတ္လႊင့္ေပးေနသည္ကို အထင္းသားေတြ႔ရွိေနရ၍ စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြ၊ ၀မ္းနည္းျခင္းေတြ ျဖစ္မိေနျခင္းပါ။ ဒီလိုသတင္းဌာနမ်ဳိးေတြကို ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား သတိတရားမ်ား ထားႏုိင္ၾကဖ ို႔ပါ။
            သတင္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ားရဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ အက္သစ္က္စ္ (Ethics) တရားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံး ေနသည္မွာ အေတာ္ပင္ ၾကာေနၿပီလို႔ဆိုရမွာပါ။ သတိထား၍ ၾကည့္ရွုသူမ်ားသာ ျမင္ႏိုင္တဲ့အရာမုိ႔ တိုင္းျပည္ အတြက္ ျပည္ပမွ သတင္းထုတ္လႊင့္ေပးေနတဲ့ မီဒီယားမ်ားရဲ့ (မျဖဴစင္တဲ့) ေစတနာႏွင့္ (ပူေလာင္ေစတဲ့) ေမတၱာမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ စကားအရာကၽြမ္းက်င္လိမၼာၾကေသာ မီဒီယာ၀န္ထမ္းမ်ားပီပီ သတင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား တူညီေနေသာ္လည္း ေသးငယ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ဲ႔ကားၿပီး ျပႆနာမ်ားကို ႀကီးထြားေအာင္လုပ္ႏိုင္သလို၊ ႀကီးတာကိုလည္း ေသးသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းဟာ သတင္းမီဒီယာတို႔ရဲ့ စြမ္းပကားလို႔ ဆိုရမွာပါ။
ဥပမာ၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က "မိတၳီလာၿမဳိ႔မွာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းေၾကာင့္ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္" ဆိုတဲ့ သတင္းဌာနတစ္ခုက လႊင့္ထုတ္သြားတဲ့ သတင္း မ်ဳိးပါ။ သတင္းသမားတို႔အေနနဲ႔ ဆီေလ်ာ္တဲ့စကားလုံးမ်ိဳးကို မသုံးဘဲ အမွုမဲ့၊ အမွတ္မဲ့နဲ႔ သတင္းကို ထုတ္လႊင့္သြားျခင္းမ်ဳိးလား၊ သို႔မဟုတ္ အမ်က္ေဒါသထြက္ေနတဲ့ လူေတြရဲ့စိတ္ေတြကို တမင္းႏုိးဆြေပးခ်င္တဲ့ စိ္တ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပင္္းထန္တဲ့ စကားလုံးမ်ဳိးကို တမင္တကာေရြးခ်ယ္၍ သုံးႏွုံးသြားျခင္းမ်ဳိးလားဆိုတာ ကာယကံရွင္ တို႔သာ သိႏိုင္တဲ့အရာမ်ဳိးပါ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာမ်ားဟာ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တိုးတက္တာကို ျမင္ခ်င္စမ္းလွပါတယ္ဆိုတဲ့ စကားမ်ဳိးကို အမ်ားဆုံး ဟစ္ေအာ္ၿပီ သုံးစြဲေျပာဆိုေနသူမ်ားပါ။ ရင္တြင္းမွလာတဲ့ ေမတၱာစကားလား၊ အမ်ားအျမင္မွာ ေလးစားခံခ်င္တဲ့ ေစတနာစကားလားဆိုတာ ေ၀ခြဲဖို႔ေတာ့ ခပ္ခက္ခက္ပါ။   
            သတင္းျဖစ္စဥ္မ်ား တူညီေနေပမဲ့ အခ်ဳိ႔သတင္းဌာနမ်ားဟာ ျမန္မာ့အေရးကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာမ်ဳိးေတြရွိသလုိ၊ အခ်ဳိ႔သတင္းဌာနမ်ားကလည္း သာသာထိုးထိုး လႊင့္ထုတ္ေပးေနတာ မ်ဳိးေတြကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရျခင္းပါ။ မိတၳီလာအေရးအခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းဌာန (ဓမၼဓိ႒ာန္သေဘာႏွင့္ ေျပာၾကားလိုျခင္းျဖစ္၍ သတင္းဌာန၏အမည္ကို ထုတ္ေဖၚမေရးသားလုိပါ) တစ္ခုက လႊင့္ထုတ္သြားတဲ့ သတင္းမွာ သုံးစြဲထားတဲ့ စကားလုံးမ်ဳိးဟာ အဆိုးဘက္ကို အမ်ားႀကီး ေရာက္သြားေစျခင္းပါ။

တိုု႔မီး ရႈိ႔မီးမ်ား 
ဥပမာ၊ "ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြ"ဆိုတဲ့ အသုံးအႏွဳံးမ်ဳိးကို ထပ္ခါထပ္ခါ သုံးစြဲေနျခင္းမ်ဳိးပါ။ မီးေလာင္ရာ ေဒသမွာရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ထားရာမွာလည္း ေရလာေျမာင္းေပး စကားမ်ဳိးကို ပါးနပ္စြာသုံးၿပီး အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ထားျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႔ေနရျခင္းပါ။
သူတို႔သတင္းဌာနအတြက္ သတင္းရယူလိုသူက ေမးျမန္းထားပုံးမွာ - "မူဆလင္ေတြဖက္က (မီး) ျပန္ရွို႔တာတို႔ ရွိလားဗ်ား" ဆိုတဲ့ အသုံးအႏွုံးမ်ဳိး၊ ေျဖဆိုသူက "ရွိတာေပါ႔ဗ်ာ၊ မူဆလင္ေတြက ကိုးန၀င္းပရိယတၱိစာသင္တုိက္ကုိ မီး (တုတ္)ႏွင့္လွမ္းျပစ္လိုက္တဲ့အခါမွာ အနီးမွာရွိတဲ့ ဦးမ်ဳိးေအာင္ အိမ္ေပၚက်ၿပီး ၀ိုင္းၿငိမ္းလိုက္ရတယ္ … စသည္ျဖင့္ ေျဖၾကားတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ "ဘာ့ေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို သူတို႔က မီးႏွင္ရွုိ႔ခ်င္ရတာလဲ" စတဲ့စကားမ်ဳိးကို မေမးလိုေတာ့ပဲ တျခားျဖစ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းၿပီး ေမးျမန္းလိုက္ျခင္းမ်ဳိးေတြဟာ သိသာထင္ရွားလြန္းေနပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတင္းလြင့္သူမ်ားက မသုံးသင့္တဲ့ စကားလုံးမ်ဳိးကို သုံးစြဲ လိုက္ျခင္းဟာ မလိုအပ္တဲ့အက်ဳိးသက္ေရာက္မွုမ်ားကို မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားသြားေစႏုိင္ျခင္းပါ။
            တကယ္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ သုံးစြဲသင့္တဲ့စကားမ်ိးေတြက - "ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြ"ဆိုတဲ့ အသုံးအႏွဳံးမ်ဳိးကို သုံးစြဲမည့္အစား "အျပန္အလွန္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မွုေတြ" စတဲ့ စကားမ်ဳိးဟာ မွ်တၿပီး ျပႆနာကို နည္းပါးေစႏိုင္တယ္လို႔ ယုံၾကည္မိျခင္းပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  အခ်င္းခ်င္း အမုန္းတရားေတြ ပြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အမုန္းတရားကို ပိုၿပီးတိုးပြားေစႏိုင္တဲ့ "ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြ"ဆိုတဲ့ အသုံးအႏွဳံး မ်ဳိးေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္သမွ်ေရွာင္ရွားၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူမွုေရးအဓိကရုဏ္းကို ၿငိမ္းေအးေအာင္  မီဒီယာမ်ား အေနႏွင့္ ပါ၀င္ကူညီေျဖရွင္းေပးသင့္ျခင္းမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ျခင္းပါ။
ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ လင္မယားရန္ျဖစ္ တာကအစ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ဘယ္ျပႆနာမ်ဳိးကိုမဆို "ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း"ဆိုတဲ့ အသုံးအႏွဳံးမ်ဳိးကို တြင္တြင္သုံးေနၾကဦးမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုေတြအၾကားမွာ ေႏြးေထြးတဲ့ေမတၱာတရားေတြကို ရွင္သန္ ေအာင္ မျပဳႏိုင္ေတာ့ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းေရးဟာ ၾကန္႔ၾကာေနဦးမည္မွာ ေသျခာ ေနျခင္းပါ။  
            ဒီအေျခအေနေတြကို သတိထားမိေတာ္မူတဲ့ သပိတ္အိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးက - လူမွုေရးကိစၥ အေသး အမႊားေလးကေန ဘာသာေရးမၿငိမ္သက္မွုေတြအထိ ေရာေထြးစြာ မျဖစ္ေစၾကဖို႔နဲ႔၊ လူမွုေရးအသြင္ကို ဘာသာ ေရးအသြင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ မလွုန္႔ေဆာ္ၾကဖို႔ကို တိုက္တြန္းထားျခင္းပါ။ ေနာက္ၿပီး အိမ္ရွင္နဲ႔ ဧည့္သည္ဟာ အိမ္ရွင္ကလဲ အိမ္ရွင္၀တ္နဲ႔ ေက်ေက်ပြန္ပြန္ ဧည့္သည္ေတြကို ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာဆို ဆက္ဆံ လက္ခံလို႔၊ ဧည့္သည္ေတြကလည္း အိမ္ရွင္ရဲ့ အိမ္ေပၚမွာ အိမ္ရွင္ကို ဒုကၡမေပးဖို႔နဲ႔ အိမ္ရွင္ကို ျပစ္မွား  ေစာ္ကားျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္လုယူျခင္းမ်ဳိးေတြကို ျပဳလုပ္ဖို႔ မႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း-စတဲ့ ေလးနက္တဲ့ ၾသ၀ါဒ ေတာ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းပါ။ ဆရာေတာ္ရဲ့ေမတၱာေစတနာတို႔ဟာ တုိင္းျပည္တြင္းမွာ အတူေနထိုင္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျမင္ေတြရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြၿပီး ေနႏုိင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားျခင္းပါ။  
            လူမွုေရးအသြင္ဟာ ဘာသာေရးအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၿမဳိ႔ရြာအသီးသီးသို႔ ေဒါသ မီးေတြ ေလာင္စြဲသြားႏုိင္ၿပီး၊ ဘယ္ေသာအခါမွ ၿငိမ္းလို႔မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္းပါ။ ေဒါသမီးေၾကာင့္ ေလာင္စြဲသြားတဲ့ ၿမဳိ႔ေတြ၊ ရြာေတြကို အသိတရားႏွင့္ယွဥ္၍ ရွုျမင္သုံးသပ္ၾကည့္ၾကပါ။ အသြင္းကူးေျပာင္းဆဲ ကာလမွာ အိမ္တစ္လုံးျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ ေသးငယ္တဲ့လူမွုေရးကိစၥကို အေျခ ျပဳၿပီး ထစ္ကနဲ႔ဆို အိမ္ေတြကို မီးရွုိ႔၊ ထစ္ကနဲဆို ၿမဳိ႔ရြာေတြကို မီးရွုိ႔၊ ဒါမ်ဳိးေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေတြသာ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္နက္ေနမွာျဖစ္ၿပီး မည္သူမွ် အက်ဳိးရမည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ေက်းဇူးမျပဳ၊ လူမ်ဳိးအတြက္လည္း ေက်းဇူးမမ်ားတဲ့ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္တန္းက ရပ္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။


သံသယမီးေတာက္မ်ား
            ထစ္ကနဲဆို ဆႏၵျပ၊ ထစ္ကနဲဆို လမ္းေပၚတက္၊ ထစ္ကနဲဆို အုပ္စုဖြဲ႔၍ ရန္ျဖစ္၊ ထစ္ကနဲဆို ၿမဳိ႔ရြာေတြကို မီးရွုိ႔ေနျခင္းမ်ဳိးေတြဟာ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားရဲ့ အသိတရားမ်ားနည္းပါးျခင္း၊ ပညာေရးအဆင့္ အတန္းမ်ား နိမ့္က်ေနျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆုံးေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားကို မရရွိျခင္း စေသာအေၾကာင္းမ်ားဟာ မူလအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ႀကီးမွဴး၍ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ ႀကီးမွဴး၍ ဘာသာေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လူမွုေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မၾကာမၾကာ ျပဳလုပ္ေပး ႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။ 

       အသိတရားရွိသူသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း အသိတရားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္၏။ အမ်ားကိုလည္း သတိတရားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္၏။ ပညာတတ္ေသာသူသည္ လူ႔ဘ၀၏ တန္ဖိုးကို ျမတ္ႏုိးတတ္၍ ကိုယ္တုိင္လည္း အျပစ္ျပဳရမွာကို ေၾကာက္ရံြ႔တတ္၏။ သူမ်ားအေပၚလည္း အျပစ္ျပဳရာမွာကို ထိတ္လန္႔တတ္၏။ ထိုထိုအသိတရားရွိတဲ့ လူမ်ဳိးေတြ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ မ်ားမ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖို႔ ပညာေရးအဆင့္အတန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း၍ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။    
            တကယ္ဆိုလွ်င္ စာေရးသူတုိ႔တေတြဟာ ေဒါသမီးေၾကာင့္ ေလာင္ကၽြမ္းသြားတဲ့ အုိးအိမ္ေတြ၊ အ၀ိဇၨာ (အမွန္မသိလို႔ မိုက္မဲျခင္း) မီးေၾကာင့္ ခံစားေနရတဲ့ ေသာကဒဏ္ရာေတြကို ကုစားနုိင္ဖို႔ ေမတၱာလက္ျဖင့္ အစားအစာမ်ားကို ေပး၍။ ကရုဏာလက္ျဖင့္ (က်ေရာက္ေနတဲ့) အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရမဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးပါ။ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြဟာ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို မသုံးသပ္မဆင္ျခင္ႏိုင္ဘဲ အလားတူ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ေသးတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြကို ဆက္လက္ၿပီး မျဖစ္ရေလေအာင္၊ အေမွာင္ႏွင့္တူတဲ့ ေမာဟ (အသိကင္းတဲ့ မိုက္မဲေတြေ၀ျခင္း)ႏွင့္ အလင္းႏွင့္တူတဲ့ ပညာ (အသိပါတဲ့ ပညာအလင္း) တုိ႔ရဲ့ ျခားနားခ်က္မ်ားကို သဲသဲကြဲကြဲ သိနားလည္ေစလိုေသာေစတနာျဖင့္ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးသားရျခင္းပါ။
            တရားသေဘာအရ သုံးသပ္ေျပာဆိုရလွ်င္ ေလာကမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာအရပ္ရပ္ေတြအတြက္ လူေတြဟာ မူလတရားခံေတြမဟုတ္ၾကပါ။ မူလတရားခံက လူေတြရဲ့သႏၱာန္မွာ ျဖစ္ရွိေနတဲ့ အတၱမာန တရားဆုိးေတြပါ။ ၿမိရြာေတြ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ တကယ္တမ္း အျပစ္ရွိေနတာက ဘာသာတရားေတြမဟုတ္ပါ။ ဘာသာတရားေတြကို အစြန္းေရာက္ယုံမွားေနတဲ့ ဒိ႒ဳပါဒါန္တရား ဆုိးေတြ ေၾကာင့္ပါ။
            ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ကိစၥေတြအတြက္ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူကိုမွ အျပစ္မတင္ၾကပဲ မီးေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို တတ္အားသမွ် အကူအညီေတြကို ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ အစြန္းေရာက္ေနတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘုရားအလိုေတာ္က်ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ရဲ့ အမိန္႔အာဏာေတာ္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားေရစင္မ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးႏုိင္ၾကဖို႔ အေလး အနက္ထား၍ တုိက္တြန္လိုျခင္းပါ။ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာတရားျဖင့္ ျပည္သူေတြရဲ့ဘ၀ေတြ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ျပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစ။ ျပည္သူေတြရဲ့ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြ လုံၿခဳံေအးခ်မ္းႏုိင္ၾကပါေစ။ မိမိကိုယ္တိုင္က ဒီဆုလာဘ္ကို ကုိယ္စားျပဳ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း ဒီဆုလာဘ္ဟာ ဘာသာ၀င္တိုင္း ေတာင္းဆုယူလိုေသာ ဆုေတာင္းမ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေနမိျခင္းပါ။    

အသိတရား၊ ေမတၱာတရား ... ဥပေဒတရား
            စပ္မိလို႔ ေမးပါရေစ။ ဘ၀တစ္ခုမွာ ဘယ္အရာဟာ အေရးအႀကီးဆုံးလဲလုိ႔ ေမးလာခဲ့ရင္ … ။ အေျဖကား ေထာင္ေသာင္းမက ရွိေကာင္းရွိလာႏုိင္ျခင္းပါ။ ေမတၱာငတ္ေနသူအတြက္ ေမတၱာတရားသည္ အေရးႀကီးဆုံး အရာပါလို႔ ေျဖေကာင္းေျဖႏိုင္ေသာ္လည္း အစာငတ္ေနသူအတြက္ေတာ့ အစားေရစာဟာ အေရးအႀကီးဆုံး အရာပါလို႔ ေျဖမွာေသခ်ာေနျခင္းပါ။ အေမႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ကြဲကြာေနသူအတြက္ေတာ့ အေမဟာ သူ႔ဘ၀အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးအရာ၊ အေဖႏွင့္ ကြဲကြာေနသူအတြက္ေတာ့ အေဖဟာ ဘ၀အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အရာဆိုတာ  ထင္ရွားေနျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ေဒါသခက္ထန္ေနသူ တစ္ေယာက္ အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးအရာဟာ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အေျဖကိုေတာ့ ၀ုိင္း၀န္းစဥ္းစားေပးႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။  
            တကယ္ေတာ့ ေလာကႀကီးထဲမွာ ေနသူအားလုံးဟာ လူျခင္းတူေပမဲ့ အျမင္ခ်င္းကေတာ့  ဘယ္ေသာ အခါမွ တူညီႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ မတူညီတဲ့ အျမင္ရွိသူေတြ ေလာကႀကီးထဲမွာ စုေပါင္းၿပီ အတူေနၾကရတဲ့ အခုိက္မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အမုန္းတရားေတြပြားေနမဲ့အစား အခ်င္းခ်င္းေမတၱာတရားမ်ား ထားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ တစ္ေယာက္ရဲ့အက်ိဳးစီးပြားကို တစ္ေယာက္က ဖ်က္ဆီးပစ္ခ်င္တဲ့ ေဒါသမီးေတြန႔ဲ ေလာင္ၿမိဳက္္ခံေနရမဲ့အစား ေရစင္ႏွင့္တူတဲ့ ေမတၱာတရားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းရဲ့ ေဒါသမီးေတြကို အတူၿငိမ္းသတ္ ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ တစ္ေယာက္ေကာင္းစားတာကို တစ္ေယာက္က မနာလို၊ ၀န္တိုစိတ္ (ႆာ မစၦရိယ) ႏွင့္ မၾကည္ျဖဴႏိုင္ဘဲ စိတ္ဒုကၡ၊ ကုိယ္ဒုကၡေတြကို ျဖစ္ေနၾကမဲ့အစား သူေတာ္စင္တို႔ရဲ့ႏွလုံးသားႏွင့္ အားလုံးကို သည္းခံခြင့္လြတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႀကိဳးစားမွုမ်ဳိးသည္ အားလုံးအတြက္ အေကာင္း အမြန္ေတြျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး၊ ေမတၱာရဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးတရားေတြကို သိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အာလုံးက ေမတၱာတရားကို ႀကိဳဆိုလာၾကမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ေမတၱာတရားဟာ ဘာသာတရားတိုင္းရဲ့ အႏွစ္ခ်ုဳပ္တရားလို႔ ဆိုႏိုင္လို႔ပါ။
            တရားရဲ့ဆန္႔က်င္ဘက္ဟာ မတရားမွုမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းပါ။ မတရားတဲ့အမွုမွာ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနသူမ်ားကို မပါ၀င္ေစသင့္ပါ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူမွာ ဒီလိုအသိတရားမ်ား ရွိေနတဲ့အခါ အသိတရားႏွင့္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနတဲ့သူကို ေလးစားေနတတ္ျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ အသိတရားက ကင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းတရားကႏွိပ္စက္၊ ေတြေ၀မွုတရားက အမွန္ကိုဖုံးကြယ္၊ မိမိျပဳလိုတဲ့အရာကို မ်က္ကြယ္ျပဳ လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ "ငါ့ေလွငါထိုး ပဲခူး(ပဂိုး)ေရာက္ေရာက္"ဆိုတဲ့ လူေတြနဲ႔ ဒီေလာကႀကီးဟာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ရွိႏိုင္ေတာ့မွာလဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြၿပီး အတူတကြေနထိုင္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ ေမတၱာသည္သာ ျမတ္ႏုိးဖြယ္ရာ အစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၍ ေျပာေနရျခင္းပါ။ ေမတၱာရိပ္ ေအာက္မွာ အားလုံး ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)

Mudon Community Monkhood Pweမြန္ျပည္နယ္၊ မုုဒုုံ ျမိဳ့မ မဟာစည္ စုုေပါင္းဒုုလႅဘပြဲ က်င္းပ
မိုုးမခဓာတ္ပုုံသတင္း၊ ဘုုန္းသွ်ံ (လန္ဒန္၀ိဟာရ)၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၃
မြန္ျပည္နယ္  မုုဒုုံၿမိဳ႕  ၿမိဳ႕မမဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာေက်ာင္း၌ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ေႏြရာသီ ဗုုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းႏွင့္ စုုေပါင္းရွင္ျပဳဒုုလႅဘပြဲကိုု  ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၁၀၀) ေက်ာ္တိုု႔အား  အထက (၁) ပညာေရး မိသားစုုတိုု႔က  မတ္လ ၂၂ ရက္ မွ ဧၿပီလ ၁၁ ေန႔အထိ က်င္းပ  ျပဳလုုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။88 Generation Ko Htay Kywe meets with Burmese Community NYC


၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကိုုေဌးၾကြယ္ႏွင့္ နယူးေယာက္ျမိဳ့ေတာ္ ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီတိုု႔ ေတြ႔ဆုုံ
မုုိးမခဓာတ္ပုုံသတင္း၊ မတ္ ၂၃၊
ယမန္ေန႔ မတ္လ ၂၂၊ ေသာၾကာေန႔ ညေနခင္းက နယူးေယာက္ျမိဳ့ေတာ္ရွိ ျမန္မာမိသားစုုမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္သိုု႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုုေဌးၾကြယ္တိုု႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆုုံၾကသည့္ မိတ္ဆုုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုုင္ခဲ့သည္။
ဧည့္ပရိသတ္ ၁၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္ၾကျပီး၊ နယူးေယာက္ျမိဳ့ေတာ္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျမိဳ့နယ္မ်ားက ျမန္မာ့အေရး ႏိုုးၾကားလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အႏုုပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုုင္ရာ ပုုဂၢဳိလ္မ်ား စုုံလင္စြာ တက္ေရာက္ၾကသည္။ လက္ရွိိ ျမန္မာႏိုုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ျမန္မာဧည့္ပရိသတ္၏ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းျခင္း၊ ကိုုေဌးၾကြယ္က တိုုက္ရိုုက္ ေျဖၾကားျခင္းတိုု႔ျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ပြဲတပြဲျဖစ္သည္ဟုု ဆိုုသည္။ဧည့္ပရိသတ္တိုု႔က လက္ရွိ လက္ပေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာ၊ မိတၳိလာပဋိပကၡ၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမိသားစုုမ်ားအေရး ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အလားအလာမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကိုု ေမးျမန္းၾကသည္ဟုု ပြဲစီစဥ္သူတဦးျဖစ္သူ၊ အင္န္အယ္ဒီပါတီ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ကိုုေနတင္ျမင့္က မိုုးမခကိုု ေျပာၾကားသည္။
            "ဆရာေမာင္စြမ္းရည္က နယူးေယာက္ျမန္မာမိသားစုုမ်ားကိုုယ္စား ၾကိဳဆိုုတဲ့ မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ က်ေနာ္က ကိုုေဌးၾကြယ္နဲ႔ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖတ္သန္းမႈတေလ်ာက္ ၾကဳံခဲ့ရတာေတြ၊ အမွတ္တရအေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပရိသတ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ကိုုေဌးၾကြယ္က သူရဲ့ သေဘာထားနဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံေတြကိုု ေဆြးေႏြးအျပီးမွာ ပရိသတ္က တိုုက္ရိုုက္ေမးျမန္းခြင့္ရတယ္။ ကိုုေဌးၾကြယ္ကလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားတယ္။ ေဆြးေႏြးပါတယ္။"
            လိုု႔ ကိုုေနတင္ျမင့္က ေျပာျပပါသည္။
            "ဧည့္သည္ေတြထဲမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလျဖစ္ေနသည့္ အားေလ်ာ္စြာ သီးသန္႔စီ ေနၾကတဲ့ ျမန္မာအသိုုင္းအ၀ိုုင္းေတြကိုု တစုုတစည္းတည္း ထူးထူးျခားျခား ဆုုံစည္းၾကတယ္၊ စုုေ၀းၾကတယ္လိုု႔ ေျပာႏိုုင္ပါတယ္။ အသိပညာ အတတ္ပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ၊ စသျဖင့္ အလႊာေပါင္းစုုံကိုု ေတြ႔ၾကရတယ္"
            ဟုု သူက ဆက္ေျပာသည္။
            လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ မိတၳိလာပဋိပကၡ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပည္တြင္းရွိ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကိုုမင္းကိုုႏိုုင္တိုု႔၏ သေဘာထားႏွင့္ ထပ္တူရွိျပီး ေဘးပေယာဂေတြ၊ ေသြးထိုုး လႈံေဆာ္မႈေတြကိုု သတိျပဳၾကရန္ ေျပာၾကားသြားသည္ဟုု ဆိုုသည္။
            ကိုုေဌးၾကြယ္က နယူးေယာက္ျမိဳ့ေတာ္ ေတြ႔ဆုုံပြဲအျပီး အေမရိကန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံရန္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီသိုု႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ယခုု သီတင္းပတ္အတြင္း နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အျခားျမိဳ့နယ္အခ်ဳိ႔သိုု႔သြားမည္ဟုု သိရသည္။ ေနာက္ရက္သတၱပတ္၊ ေသာၾကာေန႔ မတ္ ၂၉  ညေနခင္းတြင္ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ ျမန္မာမိသားစုုမ်ားႏွင့္ ဖရီးေမာင့္ျမိဳ့ စင္တာေဗးလ္ရိပ္သာတြင္ ေတြ႔ဆုုံမည္ ျဖစ္သည္။
            (ဓာတ္ပုုံ - နယူးေယာက္ျမန္မာကြန္ျမဴနီတီမိသားစုုမ်ားႏွင့္ ကိုုေနတင္ျမင့္က ေက်းဇူးျပဳသည္)


--
Send email to - editors@moemaka.com to contact and contribute with MoEmAKa

MoeMaKa on Facebook Page from here  (For Burma / Myanmar User)

MoeMaKa News & Media covering Burmese Community
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA.
http://MoeMaKa.Com - Burmese Language
http://MoeMaKa.Org - English Edition
http://MoeMaKa.Net - Audio & Video Archives