ကာတြန္း ေစာငိုု - ဘုံေပ်ာက္တဲ့ ဘုုရားၾကီး မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၃

Read more of this post