ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) မတ္လ ၇၊ ၂၀၁၃    "ေတာင္းပန္ပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းတို႔" "ငါ … မင္းတို႔ကို အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္တယ္… ေတာင္းပန္ တယ္ဆိုတဲ့စကားကို ငါဘာေၾကာင့္ ေျပာတာလဲဆိုတာ မင္းတို႔ကို႐ွင္းျပမယ္။ ငါဆိုတာလည္း မင္းတို႔အသက္အ႐ြယ္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္လာၿပီးေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ လူႀကီးလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ အသက္ (၅၃) ႏွစ္ ထဲကို ေရာက္ေနၿပီ။ ငါ လူငယ္ဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ ငါတို႔ လူငယ္ေတြဆိုတာ ငါတို႔ကို အမိန္႔ေပးတာ အာဏာ႐ွင္ဆန္တာကို ငါတို႔လံုးဝ လက္မခံဘူး။ မင္းတို႔လည္း ဒီလိုအမိန္႔ေပးတာ မလုပ္နဲ႔၊ မသြားနဲ႔၊ မေသာက္နဲ႔ မစားနဲ႔ စတဲ့… စတဲ့… (နဲ႔) ေတြနဲ႔ေျပာတယ္ဆိုရင္ မင္းတို႔မခံႏိုင္ဘူး။ ငါလည္း မခံႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႔ကိုငါ [...]

Read more of this post