ေအာ္ကလန္ၿမိဳ ့၊ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသို ့(အသံတိတ္) သမတႀကီးေရာက္လာျခင္း မြန္ဦးေျမ၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၃ ေအာ္ကလန္ၿမိဳ ့ေတာင္ဘက္ရွိ မင္ဂရီး ဒုကၡသည္ စင္တာသို ့ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားေရာက္လာမည္ကို တစ္ပတ္ခန္ ့က်ေနာ္တို ့ႀကိဳတင္သိ ၾကပါသည္။ ဌာေနရွိျမန္မာမ်ား ႀကိဳတင္ၿပီး ျမန္မာအစားအေသာက္မ်ား ခ်က္ၾကသည္။ ဒုကၡသည္စင္တာဆိုတာက ေပါင္မံုေထာပတ္ သုတ္ ကိုသာအဓိကထားေၾကြးတပ္ပါသည္၊ ျမန္မာဒုကၡသည္ဆိုတာက ထမင္းကိုသာ အားထားစားျခင္ပါသည္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေကာင္းႏိုးရာရာ ခ်က္ၾကတာ ေအာ္ကလန္က ျမန္မာမ်ားရဲ့ ဓေလ့ျဖစ္ပါသည္။   သမတႀကီးႏွင့္ အဖြဲတည္းခိုေဟာ္တယ္မွ ျမန္မာ့အလံ ေဟာတယ္ေရွ ့ အသံတိတ္ ဆႏၵျပေနေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ေအာ္ - သမတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ရယ္ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ေျပာေရာ ေပါ့၊ က်ေနာ္တို [...]

Read more of this post