သန္း၀င္းလႈိင္္ မတ္လ ၈၊ ၂၀၁၃ ● အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အေျခအေန မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအစည္းအ႐ုံး (ဗတလစ) ညီလာခံ၌ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက သြင္းကုန္ကိစၥကို မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး   အေျခအေန ႐ုတ္တ ရက္ ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ မူလအစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း႐ွိ ပထစဌာနခ်ဳပ္တြင္လည္း ပထစအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ား အဖမ္းခံရျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လာေရာက္ သတင္းေမးၾက၍ ပထစေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္က်ပ္လ်က္႐ွိသည္။ ထိုေန႔၌ပင္ ပထစအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ဦးသန္းစိန္၊ ဗိုလ္ခင္ေမာင္ေလး၊ ဗိုလ္တင္ေမာင္ႀကီးႏွင့္ ဦးေစာလူးလူတို႔ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ တုိင္ပင္ၾကၿပီး အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးသန္းစိန္က ပါလီမန္အတြင္းသို႔ [...]

Read more of this post