ဒီမိုေဝယံ

ဒီမိုေဝယံ


ဧျပီလ(၃)ရက္ေန႔က အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာမွ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သြားေရာက္ေတြ႔စံု..

Posted: 04 Apr 2013 01:03 AM PDT

 ဧျပီလ(၃)ရက္ေန႔က  ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာမွ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သြားေရာက္ေတြ႔စံု..ခဲ့ပါတယ္..။
ဓာတ္ပံု ကိုဘန္နီ..