ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၏ သႀကၤန္ပဲြေတာ္ ပုံရိပ္မ်ား ဓာတ္ပုံသတင္း ဧၿပီ ၁၅၊ ၂ဝ၁၃ ဓာတ္ပုံ - ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ EPA သတင္းဌာနက ရုိက္ကူးထားသည့္  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၏ သႀကၤန္ျမင္ကြင္းမ်ားကို

Read more of this post