ကာတြန္းေစာငိုု - ဘိုုးေတာ္စိန္ကိုု ခ်စ္တဲ့သူေတြထဲ သူတိုု႔လည္းပါတယ္ ဧျပီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃

Read more of this post