ဘေက်ာ္ (မေကြး) ဧၿပီ ၂၅၊ ၂၀၁၃ ရိုးသားဘို႔အတြက္ ေျဖာင့္မတ္ဘိုု႔လိုတယ္ တကယ္ေတာ့-- ေပ်ာ္ရႊင္ကစားရတယ္ဆိုတာ အခ်ိန္တိုတိုေလးပါ၊ ကိုယ္အနိုင္ရဘို႔ လက္ထိေဘာမဖမ္းခ်င္ပါနဲ႔ စည္းကမ္းေတြ အမ်ိဳးမိ်ဳးခ် အားနည္းသူကို အႏုုိင္မယူခ်င္ပါနဲ႔ ငါတို႔ ... ေျဖာင့္မတ္ရမယ္ ရိုးသားဘို႔အတြက္ ေျဖာင့္မတ္ရမယ္။   ။ အရံႈးအနိုင္ဟာ ထာ၀ရမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ခင္မင္ေပါင္းစည္းျခင္းက ခိုင္ၿမဲပါေစ၊ ကိုယ္အသာရဘို႔ ဟန္ေဆာင္အၿပဳံးေတြမေပးပါနဲ႕ ကတိေတြအမ်ိဳးမိ်ဳးေပးၿပီး ေခၽြးသိပ္လွည္႕ဖ်ားတာမ်ိဳး မလုပ္မိပါေစနဲ႔ ငါတို႔ ... ေျဖာင့္မတ္ရမယ္၊ ရိုးသားဘို႕အတြက္ ေျဖာင့္မတ္ရမယ္။         ။ အျမင့္ေရာက္ရင္ ေလတိုက္တာမွန္ေပမဲ႕ ေလဟုန္စီးၿပီး ခရီးသြားရတဲ႕ငွက္ အေတာင္မေညာင္းဘို႕ စဥ္းစားရမယ္၊ သြားတာျခင္းတူေပမဲ႕ လွမ္းတာျခင္းမတူရင္ မင္းေနာက္က်ေနတာ အေကာက္ႀကံဘို႕မဟုတ္ဘူး သတိျပဳပါ ငါတို႕--ေျဖာင့္မတ္ရမယ္ ေျဖာင့္မတ္ဘို႕အတြက္ [...]

Read more of this post