ကာတြန္းေစာငိုု - ဟစ္တလာနဲ႔ တေန႔တည္းေမြးသူၾကီးသိုု႔ ေမြးေန႔ကာတြန္း ဧျပီ ၂၀၊ ၂၀၁၃

Read more of this post