ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၃ ၂.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ Air KBZ Ltd. ေလယာဥ္စတင္ပ်ံသန္းျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လူနာတင္ယာဥ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမိသားစုႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား တို႔၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ (၇ဝဝ) က်ပ္ႏႈန္းအား လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြစု ေဆာင္းထား႐ွိၿပီး Air KBZ Ltd. ေလေၾကာင္းလိုင္းခရီးစဥ္ပ်ံသန္းျခင္း (၂) ႏွစ္ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္၌ လူနာ တင္ယာဥ္တစ္စီးအား ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ Air KBZ [...]

Read more of this post