ငါးညွီရသား ေမ ၇၊ ၂၀၁၃ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ကို ေတာင္အရပ္ကဝင္သည္ရွိေသာ္ ခမ္းနားေသာမုခ္ဦးႏွင့္ ႀကိဳဆိုမည္။ တဆက္တည္း ေရႊဘုရင္မဘီအီးစက္ရုံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ၊ တခ်က္ရွဴလိုက္လွ်င္ပင္ မူးေနာက္ရီေဝသြားေစေသာဘီအီးအနံ႔သုုိးႀကီးႏွင့္ဧည့္ခံမည္။  ေျမာက္အရပ္ကဝင္သည္ရွိေသာ္ မဟာနႏၵာကန္ေတာ္ရွဳခင္းသာႏွင့္ ႀကိဳဆုိမည္။ တျပဳိင္တည္း ကန္ပတ္လည္ႏွင့္ ကန္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ငါးညွီနံႏွင့္ဧည့္ခံမည္။ အေရွ႕အရပ္ကဝင္သည္ရွိေသာ္ ဂဳဏ္ယူဖြယ္ကုန္းေဘာင္ေရႊျပည္ေခတ္ကၿမိဳ႕တြင္းက်ဳံးႀကီးႏွစ္ခုျဖင့္ မင္းၾတားႀကီးဦးေအာင္ေဇ်ယ်ကိုယ္တိုင္ႀကိဳဆိုမည္။ တျပဳိင္တည္း က်ဳံးတြင္းမွ ငါးကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအထူးေဖၚစပ္ထားေသာငါးညွီနံ႔ဆိုးႀကီးျဖင့္ဧည့္ခံမည္။ အေနာက္အရပ္ကဝင္သည္ရွိေသာ္ ဂဳဏ္ယူဖြယ္ကုန္းေဘာင္ေရႊျပည္ေခတ္ကၿမိဳ႕ျပင္က်ဳံးႀကီးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳဆိုမည္။ က်န္အရပ္ေဒသမ်ားႏွင့္အျပဳိင္ပထမတန္းစားငါးညွီနံ႔ျဖင့္ဧည့္ခံပါမည္။ ရွဴ႕လွည့္၊ ရွဴလည့္ၾကရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္ခင္ဗ်ား။ အနံ႔ဆိုးမ်ားဝန္းရံထားေသာၿမိဳ႕ကို ေရႊဘုိၿမိဳ႕ဟုေခၚပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ေခတ္မီစြ၊ ေခတ္ေနာက္မက်။ ရန္ႀကီးေအာင္၊ ကုန္းေဘာင္၊ ရတနာသိခၤ၊ မုဆိုးဖုိ၊ ေရႊဘုိဟူ၍ ငါးမည္ရေရႊဘိုဆိုသည္ကား အတိတ္ကအရာ၊ အတိတ္ကိုေရႊထီးျပန္ေဆာင္း၍ အခ်ိန္ကုန္ခံမည့္သူေတြမဟုတ္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ဦးေအာင္ေဇယ်ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနေလၿပီ။ ယင္းဦးေအာင္ေဇယ်လက္သစ္မ်ားသည္ ငါးမည္ရေရႊဘုိၿမိဳ႕ႀကီးကို ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္က်ဴံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ မဟာနႏၵာကန္ေတာ္တေလ်ွာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ လယ္ေျမမ်ားကိုငါးကန္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲ၍လည္းေကာင္း၊ ငါးၾကင္း၊ [...]

Read more of this post