ေဇာ္ထက္ (ပ်ဥ္းမနား) ေမ ၃၊ ၂၀၁၃ ငါနဲ႔ မတုူ ငါ႔ရန္သူတဲ႔ ငါနဲ႔ ဘာသာမတူ ငါ႔ရန္သူတဲ႔ ငါနဲ႔ အသားေရာင္မတူ ငါ႔ရန္သူတဲ႔……။ ျပည္ျမန္မာေျမမွာ တထိတ္ထိတ္နဲ႔ ဒီ "ငါ" ေတြ သိပ္သိပ္မ်ားေနခဲ႔ေပါ႔ ဒီကမာၻမွာေလ သိပ္ အဆိပ္မ်ားတဲ႔ ငါ ငါ ငါ ကမၻာကိုုဖ်က္တဲ႔ အလုုပ္နဲ႔ အဲဒီ…"ငါ" ဆိုုတဲ႔ ရမက္တစ္လုုပ္ဟာ ကဗ်ာတိုုပ်က္ တစ္ပုုဒ္ ျဖစ္ခဲ႔ရတာလား…။      ။

Read more of this post