၈၈မ်ဳိးဆက္ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီးတို႔ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုေဘးဧရိယာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ ဇြန္ ၁ က်င္းပမည္ မိုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ ေမ ၂၊ ၂၀၁၃ လက္ခံရရွိေသာ ဖိတ္စာအရ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၀ိုင္း၀န္းၾကသူ ေစတနာရွင္မ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ား၏ ထပ္မံျဖည့္စြက္မႈမ်ားျဖင့္ လက္ကမ္းပိုစတာ ျဖန္႔ခ်ိမည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိန္ 1st June, (Saturday) , 2 PM to 6 PM ေနရာ The Little Theater @ Serramonte Del Rey, 699 Serramonte Blvd., Daly City, CA, 94015 ၀င္ေၾကး  အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ၀ိုင္း၀န္းၾကေသာ အမ်ားျပည္သူ၏ အလွဴေငြအားလုံးကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေဖာ္ေဆာ္ေရး [...]

Read more of this post